Kancelaria adwokacka

Do zespołu kancelarii prawnych należą nie tylko radcowie prawni, ale także adwokaci. Jest to możliwe, ponieważ pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z którymi oba zawody posiadają identyczne uprawienia

Regulacje dotyczące zakresu działania pracowników kancelarii adwokackich

Zakres usług prawniczych wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych, świadczących usługi w kancelariach adwokackich, regulują przepisy ustaw korporacyjnych tj. ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Pierwsza z tych ustaw wskazuje, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna rozumieć natomiast należy jako udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, a także występowanie przed sądami i urzędami. Według natomiast art. 1 ust. 1 tej ustawy adwokatura powołana została nie tylko do udzielania pomocy prawnej, ale także do współdziałania w ochronie praw oraz wolności obywatelskich oraz w celu kształtowania i stosowania prawa.

Stosownie zaś do zapisów ustawy o radcach prawnych także zawód radcy prawnego polega przede wszystkim na świadczeniu pomocy prawnej, rozumianej w sposób analogiczny. Jak zatem widać zakres usług świadczonych przez adwokatów i radców jest identyczny.

Kancelaria adwokacka Białystok

Kancelaria adwokacka i kancelaria radców prawnych mogą oferować te same usługi, także w sprawach karnych

Przez pewien okres istniało jednak pewne zróżnicowanie w uprawnieniach procesowych ww. adwokatów i radców prawnych. W chwili obecnej zostały one jednak całkowicie zniesione, w związku z czym nie ma żadnego znaczenia, jakim tytułem posługuje się profesjonalny pełnomocnik procesowy. Należy zatem być świadomym, że radca prawny – podobnie jak adwokat – może występować w sprawach karnych i karno-skarbowych przed sądami oraz organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, zaś adwokat może obsługiwać przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i inne podmioty prawa.

W czym pomoże kancelaria adwokacka Marek K. Wynimko Białystok?

Specjaliści z kancelarii adwokackich podejmują się prowadzenia nie tylko spraw stricte gospodarczych, ale także karnych – z zakresu prawa karno skarbowego. Szczegółowy zakres spraw, w jakich występują i doradzają można odszukać na firmowych stronach internetowych. W każdym przypadku pewne jest jednak to, że kancelaria adwokacka dołoży wszelkich starań, by z powodzeniem zadbać o interesy swoich klientów

Menu