Doradztwo podatkowe dla firm i osób prywatnych a „Nowy ład”

Kancelaria Wynimko i Partnerzy w Białymstoku od wielu lat zajmuje się zagadnieniami prawa podatkowego i celnego. Nasze doświadczenie w tym zakresie trwa już trzy dekady. Jesteśmy świadkami istotnych zmian, które wpływają między innymi na rozwój gospodarki, dlatego oferowane przez nas usługi z zakresu doradztwa podatkowego objęte są dużą wiedzą porównawczą. Przekłada się to na kontekstowe podejście do zgłaszanych przez Klientów problemów. Wpływa również na naszą wiedzę dotyczącą zapowiadanych zmian.

Reforma podatkowa

Zakres usług doradztwa podatkowego dla firm

Zakres świadczonych przez nas usług doradczych dla przedsiębiorstw skupia się na:

 • interpretacji i klaryfikacji różnych rodzajów podatków i związanych z tym wątpliwości,
 • unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • rozwiązywaniu dylematów związanych z opodatkowaniem (doraźnie lub w skonstruowanych opiniach),
 • występowaniu z upoważnienia Klienta o interpretację podatkową US,
 • wyjaśnianiu kwestii dotyczących wymaganych opłat z tytułu obrotu towarami i dochodu,
 • niwelowaniu obciążeń podatkowych w umowach handlowych,
 • optymalizacji podatkowej przed dokonaniem transakcji kapitałowych, handlowych oraz w przypadku planowanych inwestycji,
 • reprezentowaniu Klienta przez naszą kancelarię w toczących się postępowaniach każdego typu oraz podczas kontroli podatkowej i skarbowej.

Obszerna problematyka prawa podatkowego wymusza jego doskonałą znajomość. Gwarantujemy w tym względzie wysokie standardy przekładające się bezpośrednio na korzyści Klienta.

Doradztwo celno-podatkowe

W ostatnim czasie w szczególności dla polskich przedsiębiorców odczuwalne okazało się wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zaczęły więc obowiązywać nowe przepisy celne. W tym oraz wielu innych problemach związanych z handlem zagranicznym, nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną. Doradztwo ma między innymi następujące wymiary:

 • prowadzi do redukcji kosztów związanych z zatrzymywaniem towarów przez organy celne,
 • zapewnia odpowiednie przygotowanie merytoryczne skojarzone z obowiązującymi procedurami celnymi,
 • gwarantuje przygotowanie odpowiednich do sytuacji dokumentów w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
 • może być skupione na odzyskiwaniu celnych należności i na uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń (m.in. procedury uproszczone),
 • służy reprezentowaniu Klienta w oficjalnych postępowaniach przed organami celnymi.

Opodatkowanie towarów wwożonych i wywożonych z kraju to wielowątkowy obszar, w którym płynne poruszanie się, jakie oferujemy, może rozwiązać wiele problemów lub przyspieszyć stosowane procedury.

Na co może liczyć osoba prywatna – na przykładzie spadku

W codziennym życiu podatnik miewa problemy z interpretacją prawa oraz obowiązków podatkowych, jakie musi wypełnić. Doradztwo podatkowe w tym wypadku można przedstawić na przykładzie spadku. W sytuacji otrzymania mieszkania po osobie bliskiej, a następnie jego sprzedaży, obowiązuje uiszczenie podatku. Są jednak warunki, które znoszą ten obowiązek.
W tej i wielu innych sprawach nasza kancelaria wyjaśnia wszelkie wątpliwości i prowadzi działania tak, by Klient miał pewność, że zaproponowane rozwiązania są korzystne podatkowo. Jest to kwestia wiedzy, którą posiadamy i którą dzielimy się z przedsiębiorcami, również w kontekście projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został opublikowany 26 lipca 2021 r. Należy brać pod uwagę, że może on zostać uchwalony w przyszłości jako obowiązująca ustawa.

Menu