MARTA KOWALCZUK

Marta Kowalczuk

MARTA KOWALCZUK

aplikant radcowski

Z Kancelarią związana od 2017 r. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań oraz roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na szeroko pojętym prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym. Jest doktorantką na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego.

Menu