TOMASZ IWANICKI

Tomasz Iwanicki

TOMASZ IWANICKI

adwokat

Związany z kancelarią od 2017 roku. Studia prawnicze ukończył w 2013 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie studiów ukończył kurs prawniczego języka angielskiego, był członkiem Studenckiej Poradni Prawnej oraz Koła Nauk Cywilistycznych, jak również odbył wymianę międzynarodową w ramach programu ERASMUS, gdzie pół roku nauki pobierał na Uniwersytecie w Mariborze.

Od 2014 r. jest doktorantem na Wydziale Prawa UwB w Katedrze Prawa cywilnego. W latach 2014 – 2016 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Posługuje się językiem angielskim.

Obszarem jego działania jest przede wszystkim prawo cywilne i gospodarcze. Z sukcesem występował w sprawach cywilnych o odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Specjalizuje się w procedurze cywilnej, a przede wszystkim w informatyzacji postępowania cywilnego.

Jest autorem publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

Menu