Adwokat Łomża

Adwokat Łomża

 pomoc prawna kancelarii prawa podatkowego w Łomży

Kancelaria prawa podatkowego i gospodarczego Marka Wynimko świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych. Pomagamy w zabezpieczeniu prawnym wszystkich czynności istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej na każdym jej etapie. Dlatego też nasze usługi skierowane są nie tylko do istniejących firm, ale również przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć własną działalność.

Pomoc prawna w założeniu spółki

Wiąże się z tym doradztwo i odpowiadanie na pytania w następujących zakresach:

Pomoc prawna w zakresie prawa spółek

Prawo spółek (handlowe) obejmuje wiedzę o tworzeniu i likwidacji spółek handlowych, a w praktyce dotyczącą m.in. prowadzenia postępowań przeciwko obecnym i byłym członkom zarządu o naprawienie szkód, a także sprowadza się do reprezentowania wspólników/akcjonariuszy. Nasza kancelaria świadczy usługi we wszystkich tych zakresach. Należą do nich w szczególności:

  • likwidacja spółki – zakończenie działalności spółki niesie ze sobą konieczność prawnego i podatkowego uregulowania zobowiązań; pomoc kancelarii obejmuje tutaj: sporządzenie niezbędnych dokumentów, asystę przy czynnościach likwidacyjnych oraz dokonanie formalności rejestrowych,
  • rozwiązanie spółki – które ma miejsce w przypadku spółek osobowych (jawna, partnerska i komandytowa), a postępowanie to nie wymusza likwidacji; wówczas kancelaria zajmuje się uregulowaniem statusu spółki i pomocą formalną dla wspólników w kwestii chociażby podziału majątku,
  • przejęcie majątku spółki – działania w tym względzie podejmowane są przez kancelarię zarówno na zlecenie spółek przejmowanych, jak i przejmujących, a skupiają się na obszernej pomocy w przekształceniu spółek od analiz i negocjacji oraz przygotowania dokumentacji po uczestniczenie w procesie ich finalnej integracji,
  • doradztwo i reprezentowanie stron w sporach gospodarczych – nasza kancelaria doradza najlepsze rozwiązanie sporu gospodarczego (do częstych należą spory budowlane) oraz reprezentuje klientów przed sądem.  

W sprawach prawa spółek potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie. Nasz zespół nimi dysponuje. Zachęcamy do rozważenia konsultacji w każdej z opisanych spraw również podmioty gospodarcze z Łomży i Suwałk.