Kompleksowe usługi ochrony danych osobowych

Kompleksowe usługi ochrony danych osobowych

Kancelaria Wynimko zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Świadczymy usługi dla firm, podmiotów, organizacji i instytucji, które według zapisu ustawy zobowiązane są chronić posiadane dane osobowe pracowników, współpracowników oraz klientów. Ustawa o ochronie danych osobowych szczegółowo określa to, jak należy z danymi postępować, aby nie trafiły w posiadanie osób trzecich. W Unii Europejskiej ujednolicono przepisy, które będą obowiązywały wszystkie podmioty działające w krajach członkowskich. Warto więc zadbać, aby w Państwa firmie wszystkie posiadane dane osobowe były należycie zabezpieczone, tym bardziej, że za złamanie ustawy przewidziane są wysokie kary pieniężne.

Co podlega ochronie danych osobowych?

Do danych osobowych zalicza się nie tylko imię i nazwisko oraz adres danej osoby. Obecnie jesteśmy zobowiązani do zabezpieczania następujących rzeczy:

 • pisemnych notatek, mogących doprowadzić do identyfikacji danej osoby,
 • numerów identyfikacyjnych (numer dowodu osobistego, PESEL, NIP, numer paszportu),
 • jakichkolwiek fotografii (w tym zdjęć rentgenowskich),
 • kodu genetycznego, grupy krwi oraz wzoru siatkówki oka,
 • wszystkich elementów określających cechy fizyczne danej osoby, w tym umysłowe, fizyczne, kulturowe, ekonomiczne czy społeczne,
 • treści elektronicznych umożliwiających identyfikację.

Dane osobowe to jedynie takie dane, które samodzielnie lub w zestawieniu z innymi mogą posłużyć do identyfikacji danej osoby. O ile więc na przykład miasto urodzenia danej osoby samo w sobie, jako pojęcie zbyt szerokie, nie jest zaliczane do danych osobowych, o tyle zestawione z imieniem i nazwiskiem już tak. Zatem w określonych sytuacjach możemy zidentyfikować daną osobę, posiadając tylko jeden typ danych (np. numer paszportu), w innych, aby tego dokonać trzeba mieć do dyspozycji kilka elementów.

Co należy do tzw. danych zwykłych, a co do wrażliwych?

Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza podział na dane zwykłe i wrażliwe. Zwykłe dane to informacje, które wynikają w większości z posiadanych dokumentów. Są to:

 • imię i nazwisko, adres, e-mail.
 • numer dokumentu (dowód, paszport), numer PESEL.

Dane wrażliwe są głębiej ukryte, ale również podlegające całkowitej ochronie. Możemy do nich zaliczyć:

 • poglądy polityczne,
 • preferencje seksualne,
 • przekonania religijne,
 • dane dotyczące rasy i pochodzenia,
 • kod genetyczny,
 • wzór siatkówki oka,
 • grupa krwi,
 • nałogi,
 • wyroki sądowe i różnego rodzaju kary (np. mandaty).

Kancelaria Wynimko z siedzibą w Białymstoku jest specjalistą w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Można nam zlecić wszystkie czynności — czy to sprawdzające, czy prawne, aby uniknąć niezamierzonego łamania przepisów, a w konsekwencji wysokich kar finansowych.

Zapytania ofertowe dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres rodo@wynimko.pl