Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO

Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO

Audyt w zakresie przetwarzania danych osobowych w organizacji stanowi podstawę dalszych działań ukierunkowanych na zapewnienie zgodności jej funkcjonowania z przepisami RODO. Najistotniejsze na tym etapie jest określenie jakie dane są przetwarzane, jakie procesy opierają się na przetwarzaniu danych, jakie są podstawy i cele przetwarzania, jakie czynności wobec danych są podejmowane oraz jak kształtuje się system zabezpieczeń w organizacji. Wyniki takiej analizy operacji przetwarzania należy zestawić z wymogami określonymi w przepisach RODO, w celu dokonania oceny stosowanych polityk i procedur, a następnie dostosowania ich do nowych przepisów bądź też opracowania nowych dokumentów.

Audyty prowadzone są w sposób uwzględniający specyfikę i kontekst działalności audytowanego podmiotu, otoczenie biznesowe, uwarunkowania prawne i ekonomiczne. Znaczącą wartość w procesie wdrożenia nowego podejścia do ochrony danych osobowych stanowią wyniki audytu w postaci raportu zawierającego konkretne zalecenia dla podmiotu audytowanego. Indywidualnie opracowane rekomendacje mogą znacznie usprawnić funkcjonowanie Państwa organizacji pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych. Przedstawiamy praktyczne rozwiązania zarówno dla niewielkich, jak też dla dużych przedsiębiorstw.

Eksperci Kancelarii Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek K. Wynimko zajmujący się profesjonalnymi audytami zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO mają doświadczenie w audytowaniu zarówno jednostek sektora publicznego, jak i podmiotów sektora prywatnego. Legitymują się powszechnie uznawanymi międzynarodowymi certyfikatami audytorów wiodących oraz audytorów wewnętrznych.

Pytania dotyczące audytów zgodności przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres rodo@wynimko.gogler.com.pl.

Menu