Ochrona własności intelektualnej

Skuteczna ochrona własności intelektualnej

Umysł ludzki ma zdolność tworzenia dóbr niematerialnych, które zaliczane są do tak zwanej własności intelektualnej. Owe wytwory rozumu i wyobraźni, pomimo że niematerialne, są zapisywane najczęściej na nośnikach materialnych, co pozwala na ich nazwanie, utrwalenie i zabezpieczenie.

Nie sposób precyzyjnie określić wszystkie elementy podlegające takiej ochronie, gdyż ludzka wyobraźnia jest praktycznie nieograniczona i może się okazać, że powstanie jako własność intelektualna to, co do tej pory nie było poddane żadnej klasyfikacji, a ma wszystkie predyspozycje do objęcia ochroną prawną. Najczęściej jednak własność intelektualna zawiera się w takich dziedzinach jak: sztuka, nauka, literatura oraz przemysł.

Aby należycie chronić własność intelektualną, należy dysponować szeroką wiedzą z dziedzin prawnych, przynależnych tej ochronie. W Polsce służą temu cztery podstawowe akty prawne. Są to:

  1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,
  2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r.,
  3. Ustawa o ochronie baz danych z 27 lipca 2001 r.,
  4. oraz Ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r.

Kultura i sztuka — zakres ochrony

Aby należycie chronić dzieła powstałe w zaciszach pracowni malarskich, studiów nagraniowych czy też zapisanych na dyskach komputerów twórców, wprowadzono Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czuwa ona nad prawnym bezpieczeństwem utworów zapisanych za pomocą słów, nut, symboli graficznych lub matematycznych. Obejmuje takie dziedziny jak: plastyka, fotografia, sztuki teatralne, muzyczne, taneczne i audiowizualne, urbanistyka, architektura, lutnictwo i wzornictwo przemysłowe.

Według Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychprzedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

Prawo własności przemysłowej również czuwa nad ochroną wartości intelektualnych

Według tego prawa zabezpieczone są wynalazki, znaki towarowe oraz wzory użytkowe. Każdy z tych elementów jest dokładnie określony w ustawie, a wypełnienie zawartych w niej zapisów gwarantuje skuteczną ochronę prawną powstałego dzieła.

Ochronę własności z racji dość szerokiego pola do interpretacji przepisów, należy bezwarunkowo powierzyć odpowiednim specjalistom. W Kancelarii Marka K. Wynimko pracuje zespół specjalistów w tej problematyce, który służy swoją szeroką wiedzą. Jeżeli potrzebujecie Państwo ochrony własności intelektualnej lub zamierzacie Państwo zgłosić naruszenie takiej własności, zapraszamy do naszej kancelarii w Białymstoku.

Wszystkie potrzebne dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”. Pracujemy od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30. Zapytania ofertowe dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres rodo@wynimko.gogler.com.pl

Menu