Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej ma coraz większe znaczenie

Termin „prawo własności intelektualnej” obejmuje różne dziedziny prawa, które służą ochronie i regulują zasady korzystania z tak zwanej własności intelektualnej. Można jako własność intelektualną uznać wszystko, co tworzy człowiek z użyciem rozumu, a co jest nowe i wcześniej niespotykane. Do definicji własności intelektualnej należy zaliczyć teksty piosenek, wiersze, prozę, muzykę, fotografię, znaki towarowe, dzieła sztuki czy patenty. W poszczególnych państwach do praw własności intelektualnej zaliczane są także tajemnice handlowe (na przykład w Stanach Zjednoczonych).

Podstawowym założeniem ochrony praw własności intelektualnej jest stosowanie zasad służących „promowaniu postępu”, co tłumaczy się tym, że dzięki wymianie praw do własności intelektualnej, ich właściciele czerpią zyski, które z kolei stanowią inspirację dla innych, a to w prostej linii przyczynia się do rozwoju społeczeństw i ich postępu.

Jaki jest zakres ochrony własności intelektualnej?

Ów zakres zależy bezpośrednio od rodzaju własności intelektualnej. Utwory objęte prawem autorskim podlegają ochronie od momentu ich powstania i nie ma konieczności ich rejestracji. Natomiast wszelkie wynalazki, jako przedmioty własności przemysłowej, muszą być zgłoszone do odpowiedniego urzędu patentowego, gdzie otrzymują stosowne dokumenty, potwierdzające ochronę prawną.

W Polsce tego typu ochroną zajmuje się Urząd Patentowy RP. Ochrona objętych przezeń dóbr obowiązuje tylko na terenie naszego kraju. Za ochronę w innych państwach odpowiadają urzędy tam działające, do których należy się zwrócić z osobnymi wnioskami.

Jakie podstawowe akty prawne regulują prawo własności intelektualnej?

Ochrona poszczególnych praw własności w Polsce wywodzi się z regulacji opisanych w prawie rzeczowym oraz w prawie do zobowiązań. Przy ochronie własności intelektualnej mają również odniesienia do prawa spadkowego. Podstawowe akty prawne regulujące ochronę własności intelektualnej to:

  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • Ustawa o ochronie danych,
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • Kodeks Cywilny,
  • Prawo własności przemysłowej.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej z roku na rok coraz większą uwagę przywiązuje się do ochrony własności intelektualnej. Domagają się tego sami twórcy i wynalazcy, ponieważ im bardziej chronione są ich prawa, tym większe zyski z ich tytułu mogą osiągnąć.

Kancelaria Wynimko prowadzi sprawy związane z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz świadczy usługi doradcze w tym zakresie. Dostępni jesteśmy w stacjonarnej kancelarii w Białymstoku – dokładą lokalizację oraz inne dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce „Kontakt”. Zapytania ofertowe dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres rodo@wynimko.gogler.com.pl

Menu