RODO – informacje ogólne

[ultimate_heading main_heading=”RODO – informacje ogólne” alignment=”left”][/ultimate_heading]

RODO to powszechnie już przyjęty skrót odnoszący się do aktualnie podstawowego w Unii Europejskiej aktu prawnego regulującego obszar ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulacje tego aktu prawnego w większym bądź mniejszym stopniu oddziałują na wszystkie obszary obrotu prawnego, ponieważ trudno jest wskazać dziedziny życia, w których nie przetwarza się danych osobowych, choćby w minimalnym zakresie.

W dniu 25 maja 2018 roku RODO zaczęło być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dwuletnie vacatio legis stanowiło czas na analizy wpływu przepisów RODO na poszczególne branże, organizacje i instytucje, na zdefiniowanie obowiązków administratorów i praw podmiotów danych, na wdrożenie stosownych rozwiązań zapewniających zgodność z zasadami wynikającymi z RODO. Ponadto ustawodawca stanął przed koniecznością dokonania przeglądu i dostosowania do RODO znacznej liczby ustaw regulujących przetwarzanie danych w rozmaitych dziedzinach.

Bez wątpienia wzrost świadomości społecznej na temat ochrony danych osobowych, jak również obawa przed karami administracyjnymi określonymi w przepisach RODO, spowodowały zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych oraz zapotrzebowanie na usługi specjalistów w tym zakresie.

Menu