Pomoc frankowiczom Łomża

Profesjonalna pomoc dla frankowiczów

W ostatnich latach media coraz częściej donoszą o sukcesach frankowiczów w dochodzeniu roszczeń od banków. Warto jednak pamiętać, że takie sprawy nie należą do łatwych, ponieważ oznaczają konfrontację z dużym podmiotem, dysponującym rozbudowanym zapleczem prawniczym. Ważne w tym zakresie staje się doświadczenie i profesjonalizm, a także rzetelne przygotowanie całej procedury.

Pomoc frankowiczom – zarówno z Łomży, jak i z innych miast – oferuje Kancelaria prawna Marka K. Wynimko. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami i sprawdzenia możliwości, jakie dają współczesne ustawy oraz regulacje.

Działania prawne w praktyce

Wsparcie udzielane przez kancelarie prawne przejawia się najczęściej w dwóch opcjach, zależnych od zapisów umownych.

Pierwsza z możliwości polega na unieważnieniu kredytu. W jej ramach sąd może nakazać kredytodawcy zwrot rat, a często również dodatkowych opłat – takich, jak prowizje czy marża. Kredytobiorca może natomiast zostać zobligowany do spłaty kwoty zobowiązania. Taka ewentualność najczęściej pojawia się w przypadku kredytów denominowanych.

Druga opcja to tzw. odfrankowienie kredytu. Dotyczy przede wszystkim kredytów indeksowanych, gdzie po zidentyfikowaniu niedozwolonych postanowień umownych, sąd może nakazać zmianę umowy i spłatę pozostałej części zadłużenia w złotych.

Pomoc frankowiczom wymaga więc dokładnego rozpoznania sytuacji, w której znalazł się Kredytobiorca, a także dogłębnej analizy umowy, jaką zawarł z bankiem. W ten sposób, doświadczony prawnik może przygotować się do dalszego postępowania. Frankowicze z Łomży i okolic, którzy chcą zorientować się w możliwościach związanych z ich sytuacją kredytową, mogą liczyć na wsparcie Kancelarii Marka K. Wynimko.

pomoc kancelarii w Łomży

Pomoc frankowiczom – prace kancelarii

Działania kancelarii prawnych mogą przybierać różne formy, zależne od indywidualnej sytuacji Kredytobiorcy. Z reguły można wyróżnić dwa zasadnicze etapy – przedsądowy i sądowy.

Etap przedsądowy polega na dążeniu do uzyskania ugody z bankiem, w tym celu:

  • następuje próba unieważnienia umowy w całości lub części w (przypadku stwierdzenia zapisów niedozwolonych);
  • do sądu kierowany jest wniosek o ugodę, przerywając tym samym bieg przedawnienia;
  • w imieniu Kredytobiorcy do banku składana jest reklamacja, a po uzyskaniu odpowiedzi można wystąpić o opinię do Rzecznika Finansowego, przygotowując się równocześnie do procesu.

Sprawy dotyczące kredytów we frankach nierzadko kończą się na etapie przedsądowym, ponieważ banki monitorując linię orzeczniczą coraz częściej dążą do zawarcia ugody. Jeśli jednak nie dojdzie do zawarcia porozumienia, otwarty pozostaje etap procesowy, w przypadku którego:

  • obliczana jest kwota roszczenia wobec banku;
  • wysyłany jest pozew do sądu właściwego dla siedziby banku lub miejsca zawarcia kredytu;
  • następuje reprezentacja przed sądem.

Opisane – indywidualnie zaplanowane – działania zmierzają do uzyskania stosownej rekompensaty dla Kredytobiorcy, a także ograniczenia dalszych kosztów spłaty zobowiązań.

Oferta pomocy frankowiczom

Kancelaria prawna Marka K. Wynimko oferuje profesjonalną pomoc frankowiczom, zarówno z Łomży, jak i innych miejscowości. Wsparcie to obejmuje etap przedsądowy, jak i sądowy – również w instancji odwoławczej lub w zakresie postępowania kasacyjnego. W niektórych sytuacjach, w przypadku radykalnego pogorszenia sytuacji życiowej, Kredytobiorca może również skonsultować z nami opcję ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wieloletnia praktyka, a także doświadczenie w innych dziedzinach, jak prawo gospodarcze, restrukturyzacje firm, czy usługi Compliance sprawiają, że nasi prawnicy mogą kompleksowo poprowadzić daną sprawę, z uwzględnieniem szerokiego spektrum okoliczności. Zapraszamy do kontaktu po szczegółowe informacje.

Menu