Pomoc frankowiczom Ostrołęka

Sukcesy w zakresie całkowitego lub częściowego unieważnienia umów dotyczących kredytów frankowych sprawiły, że poszkodowani Klienci banków coraz częściej decydują się na wystąpienie na drogę sądową. Dzięki temu są oni w stanie wycofać się z niekorzystnego kredytu lub zmienić jego warunki w korzystny dla siebie sposób.

Pomoc frankowiczom z Ostrołęki i okolic, w walce o ich prawa oferuje Kancelaria prawna Marka K. Wynimko. Z naszych usług od lat korzystają zarówno osoby prywatne, jak też przedsiębiorstwa planujące restrukturyzację lub wdrożenie systemów Compliance.

Jak może wyglądać pomoc frankowiczom?

Wsparcie dla osób z kredytami frankowymi może przybierać różne postacie, zależne od formy kredytu oraz warunków zapisanych w umowie. Do oszacowania szans oraz dobrania odpowiedniej strategii postępowania niezbędna jest analiza umowy, a także stałe monitorowanie linii orzeczniczej sądów.

Pomoc frankowiczom najczęściej świadczona jest jednak poprzez:

  • całkowite unieważnienie umowy kredytowej;
  • „odfrankowienie” kredytu, poprzez częściowe unieważnienie umowy.

Pierwszy z tych przypadków dotyczy kredytu denominowanego w walucie obcej. W jego ramach bank zobowiązany zostaje do zwrotu wpłaconych rat, a także kosztów dodatkowych, jak marże i prowizje, natomiast Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty całości zaciągniętego długu.
Kolejna opcja dotyczy tak zwanego odfrankowienia kredytu indeksowanego w walucie obcej. W tej opcji sąd po zidentyfikowaniu klauzul niedozwolonych może nakazać zmianę umowy i spłatę pozostałej części zobowiązania w złotych. Dzięki temu Kredytobiorca zaoszczędza znaczącą część kosztów kredytu.

Pomoc frankowiczom Ostrołęka

Pomoc prawna frankowiczom z Ostrołęki

Po przeprowadzeniu analizy i ocenie możliwości oraz szans na pomoc frankowiczom, prowadząca sprawę Kancelaria może przystąpić do działania. Cały proces składa się najczęściej z dwóch faz:

  • przedsądowej, w ramach której dąży się do zawarcia ugody z bankiem;
  • sądowej, która następuje w przypadku, gdy w pierwszej fazie nie dojdzie do porozumienia.

Faza przedsądowa skupia się na próbie częściowego bądź całkowitego unieważnienia umowy. W pierwszej kolejności do sądu kierowany jest wniosek o zawarcie ugody, który przerywa bieg przedawnienia. W tym kontekście warto też wspomnieć, że wiele z prowadzonych przez nas spraw dotyczy umów zawartych ponad 10 lat temu, lecz nawet po takim czasie można dochodzić swoich praw. Następny etap to skierowanie reklamacji do banku, a po otrzymaniu odpowiedzi na nią – warto również wystąpić o opinię do Rzecznika Finansowego. W międzyczasie, jeśli widzimy, że nie ma szans na porozumienie z bankiem, rozpoczynamy przygotowania do procesu sądowego.

W kolejnej fazie – sądowej – w pierwszej kolejności obliczana jest kwota roszczenia wobec banku. Następnie wysyłamy pozew, po czym następuje reprezentacja przed sądem. W przypadku, gdy postępowanie nie zakończy się w pierwszej instancji, istnieje możliwość odwołania się do sądu drugiej instancji lub wystąpienia w stosunku do wyroku prawomocnego o kasację do Sądu Najwyższego.

Ostrołęka i okolice są miejscem, gdzie frankowicze mogą liczyć na wsparcie kancelarii prawnej Marka K. Wynimko we wszystkich fazach postępowania. Ponadto osoby, które popadły w poważniejsze problemy finansowe, mogą skonsultować się z nami w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Profesjonalne wsparcie

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią i sprawdzenia możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku. W ramach pomocy frankowiczom oferujemy bezpłatną analizę, za sprawą której będziemy w stanie oszacować szanse na powodzenie, a także potencjalne korzyści płynące z podjęcia drogi sądowej.

Menu