Pomoc frankowiczom

Pomoc frankowiczom udzielana przez kancelarię prawną

Kancelaria Wynimko z Białegostoku świadczy kompleksowe usługi prawne skierowane między innymi do osób spłacających kredyt walutowy. Zajmujemy się udzielaniem pomocy frankowiczom, którzy w największym stopniu ucierpieli z powodu zmian na rynku walutowym. Takie wsparcie zazwyczaj jest niezbędne w przypadku hipoteki, gdy zobowiązanie jest obliczone na długie lata.

Rozwiązania stosowane w ramach pomocy frankowiczom

Mając na celu ochronę praw kredytobiorcy, działamy z uwzględnieniem zarówno oczekiwań naszego Klienta, jak i możliwości wynikających z umowy. Zwykle dostępne są dwie opcje:

 • unieważnienie kredytu (denominowanego) – sąd nakazuje bankowi zwrot wpłaconych rat (dotyczy to również wszelkich dodatkowych opłat, na przykład marży i prowizji), a Klientowi – zwrot kwoty zaciągniętego zobowiązania;
 • „odfrankowienie” kredytu (indeksowanego) – w tej sytuacji sąd, po zidentyfikowaniu w umowie niedozwolonych postanowień, nakazuje zmianę umowy i przejście na dalszą spłatę długu w złotówkach (ten sposób pomaga odzyskać nawet 30-70% wartości kredytu).

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji, a na poziomie decyzji prawomocnej istnieje opcja wystąpienia o kasację do Sądu Najwyższego. Reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich wspomnianych etapach sprawy sądowej, służymy także merytorycznym doradztwem prawnym.

pomoc frankowiczom Białystok

Działania kancelarii Wynimko w ramach pomocy frankowiczom

Jeszcze niedawno wszystkie sprawy trafiały do sądu, ponieważ banki były pewne wygranej, jednak obecnie coraz częściej przegrywają. Nierzadko postępowanie kończy się już na drodze przedsądowej, zatem warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. Poniżej prezentujemy pełny proces pomocy frankowiczom:

 • etap przedsądowy – polega na dążeniu do uzyskania ugody z bankiem; w tym celu:
 • staramy się o unieważnienie umowy w całości lub jej części (w przypadku obecności niedozwolonych zapisów);
 • kierujemy do sądu wniosek o ugodę, przerywając w ten sposób bieg przedawnienia (wiele dokumentów, którymi się zajmujemy, było podpisanych co najmniej 10 lat temu – również w takiej sytuacji można dochodzić swoich praw);
 • składamy reklamację w imieniu Klienta do banku udzielającego kredytu, a po uzyskaniu odpowiedzi możemy złożyć wniosek o opinię do Rzecznika Finansowego (przygotowując się jednocześnie do procesu);
 • etap procesowy – ma miejsce, jeśli sprawa trafia do sądu z powodu braku porozumienia; w tym przypadku:
 • obliczamy kwotę roszczenia wobec banku;
 • wysyłamy pozew do sądu w mieście, w którym znajduje się siedziba banku lub w miejscowości, gdzie zaciągnięto kredyt;
 • reprezentujemy Klienta przed sądem.

Wszystkie powyższe działania realizowane w ramach pomocy frankowiczom zmierzają do uzyskania odpowiedniej rekompensaty, a także do uniknięcia dalszych trudności związanych z wieloletnim spłacaniem zadłużeń. W przypadku bardziej skomplikowanej sytuacji życiowej możemy zaproponować Klientowi również inne rozwiązania, na przykład ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Profesjonalne wsparcie, które otrzymają Państwo w naszej kancelarii w Białymstoku

W ramach pomocy frankowiczom reprezentujemy kredytobiorców na każdym etapie postępowania. Początkowo oferujemy jednak bezpłatną analizę – na tej podstawie stwierdzamy, jakie kroki warto podjąć i jakie korzyści na drodze sądowej można uzyskać. Mamy doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu między innymi prawa cywilnego. Zapraszamy na konsultację do naszej siedziby w Białymstoku w celu omówienia Państwa sytuacji.

Skorzystaj z pomocy
– przyślij dokumenty

WAŻNE: Dołącz skany umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami do analizy sprawy.

  Menu