Prawo budowlane

Od wielu lat doradzamy przedsiębiorstwom budowlanym i firmom deweloperskim. Z tego powodu mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanej na każdym jej etapie – począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości i nabycia praw do niej oraz uzyskania wymaganych pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, po oddanie budynku do użytkowania i przekazanie go lokatorom lub najemcom.

Prawo budowlane Białystok

Doradztwo w zakresie prawa budowlanego wymaga wszechstronnej wiedzy

Doradzając naszym Klientom w tym obszarze prawa wykorzystujemy wiedzę z dziedziny prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego) ze znajomością prawa cywilnego. Tylko bowiem połączenie obu tych dziedzin umożliwia udzielenie doradztwa i pomocy prawnej w formie całościowej, co jest szczególnie doceniane przez naszych Klientów.

Doskonale wiemy, że inwestycji związanych z branżą budowlaną nie da się przeprowadzić bez posiadania określonych decyzji administracyjnych oraz dobrze skonstruowanych umów. Występując w imieniu naszych Klientów, zawsze dbamy o ich interesy oraz mamy na względzie takie aspekty jak czas i pieniądz – niezwykle istotne dla każdego przedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej.

Na każdym etapie drogi zmierzającej ku realizacji inwestycji mogą Państwo liczyć na naszą pomoc prawną, w tym w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Powodzenie w realizacji zamierzonej przez Państwo inwestycji budowlanej jest także naszym celem. Dlatego przez cały ten czas pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zakres pomocy prawnej Kancelarii Prawa Podatkowego i Gospodarczego

Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanej rozpoczynamy jeszcze przed uzyskaniem przez inwestora praw do nieruchomości. Wiemy, że od należytego ustalenia jej stanu prawnego zależy powodzenie inwestycji. Dlatego dokładamy największych starań, aby oddawana w Państwa ręce analiza była kompletna, niewadliwa i rzetelna.

Poniżej zamieszczamy ramowy katalog świadczonych przez nas usług prawnych obejmujących prawo budowlane:

  • dokonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości,
  • reprezentujemy w postępowaniu wieczystoksięgowym,
  • sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa budowlanego, w tym w przedmiocie wymogów administracyjnych pod kątem planowanej inwestycji,
  • pomagamy w uzyskiwaniu decyzji ustalających warunki zabudowy oraz udzielających pozwoleń na budowę oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych podczas realizacji inwestycji budowlanej,
  • negocjujemy i sporządzamy umowy o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo, umowy z podwykonawcami, a także o sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz umowy deweloperskie i konsorcyjne,
  • doradzamy przy ustalaniu procedur i instrukcji dotyczących budowy oraz organizacji pracy budowy,
  • pomagamy w dokonaniu końcowego odbioru prac,
  • reprezentujemy w dochodzeniu roszczeń wynikających z wszelkich umów zawartych w ramach inwestycji budowlanej, w tym z powodu niewykonania umowy, niedotrzymania jej warunków lub wadliwości robót budowlanych.

Reprezentujemy inwestorów, wykonawców generalnych i podwykonawców zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, jak i przed sądami powszechnymi. Doradzamy w planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych w Białymstoku oraz innych miastach Polski. Spotkania umawiamy telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio w siedzibie naszej kancelarii – zapraszamy do kontaktu.

Menu