Pisanie wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest pismem wszczynającym proces windykacji należności, o którym można więcej przeczytać w artykule Windykacja należności. Jest pismem przedsądowym, spełniającym funkcję ponaglającą oraz informacyjną. Po jego wysłaniu do dłużnika istnieje spora szansa, że uiści on choćby część należnej kwoty, zmotywowany chęcią uniknięcia procesu sądowego, a zdarza się nawet, że zaspokoi całe roszczenie, którego zapłata po prostu mu umknęła, co zdarza się przecież w dzisiejszym zabieganym świecie.

Wezwanie do zapłaty Białystok

Napisanie wezwanie do zapłaty oszczędza kosztów na przyszłość

Przepisy prawa nie wymagają kierowania do dłużnika wezwania do zapłaty. Warto jednak to zrobić przed skierowaniem pozwu do sądu, ponieważ jeśli okaże się, że nasz dłużnik przy pierwszej czynności procesowej, którą zazwyczaj jest otrzymanie pozwu, złoży oświadczenie, że powództwo uznaje, to sąd może zasądzić od nas jako powoda koszty procesu na rzecz pozwanego, pomimo tego, że to właśnie my wygraliśmy sprawę. Chodzi o to, że pozwany nie dał powodu do wytoczenia powództwa, a w takim właśnie przypadku, przepisy postępowania cywilnego dopuszczają wydanie przez sąd takiego rozstrzygnięcia.

Gdyby więc wierzyciel przed wszczęciem postępowania sądowego wysłał do dłużnika wezwanie do dokonania zapłaty, które pozostałoby bez odpowiedzi do wyznaczonego w wezwaniu terminu, wówczas nie byłoby podstaw, aby uznać, że pozwany nie dał powodu do wytoczenia powództwa, nawet jeśliby po otrzymaniu pozwu dług uznał. W orzecznictwie wskazuje się, że pozwany nie daje powodu do wytoczenia powództwa, jeżeli jego stosunek wobec roszczenia zgłoszonego przez powoda, usprawiedliwia wnioskowanie, że powód uzyskałby jego zaspokojenie także bez wytoczenia powództwa.

Prawnik pomoże przy napisaniu wezwania do zapłaty

Na zlecenie klientów specjaliści z kancelarii prawnych sporządzają wezwania do zapłaty długu. Takie wezwania, podpisane przez adwokata lub radcę prawnego, potrafią niekiedy zyskać skuteczniejszy efekt niż wezwanie sporządzone i podpisane przez księgową lub przedsiębiorcę. Taki dokument przede wszystkim zawiera wszystkie pożądane elementy, w tym wezwanie do uiszczenia zapłaty odsetek oraz informację o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie. Jest jednocześnie wyraźnym sygnałem, że wierzyciel nie zamierza dłużej czekać z wyegzekwowaniem należności oraz, że powierzył odzyskanie długu kancelarii prawniczej.

Nie jest też celowe i pożądane wysyłanie kilku kolejnych wezwań do dokonania zapłaty. Takie zachowanie może wzbudzić w dłużniku przekonanie, że wierzyciel nie zamierza dochodzić roszczenia przed sądem, ale jedynie sądem „straszy”.

Uiszczenie zapłaty Białystok

Kancelaria adwokacka zmierzy się z dłużnikami swoich klientów

Jeżeli dotyczy nas problem z kłopotliwymi dłużnikami, problemy z wyegzekwowaniem długu lub po prostu potrzebujemy wezwania do zapłaty sporządzonego i podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego oraz przez niego skierowanego do dłużnika, warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, by cały proces przebiegł zgodnie z prawem i zakończył się z pomyślanym dla nas skutkiem.

Menu