Prawo karne skarbowe

Wskutek nowelizacji kodeksu postępowania karnego, od dnia 1 lipca 2015 r. radcy prawni mogą występować przed sądem w charakterze obrońcy w sprawach karnych skarbowych. Nowelizacja ta pozwoliła naszej kancelarii na rozszerzenie zakresu usług o reprezentację procesową w sprawach z obszaru prawa karnego skarbowego.

Prawo karne skarbowe Białystok

Doświadczenie w zakresie prawa podatkowego pomaga w prowadzić obronę

Niezwykle cenne w tym obszarze naszej praktyki jest wieloletnie doświadczenie radcy prawnego Marka Krzysztofa Wynimko w udziale w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz w występowaniu w sprawach karno-skarbowych na rzecz Izby Skarbowej w Białymstoku.

Kilkunastoletnie stawiennictwo po drugiej stronie ławy sądowej umożliwia obecnie spojrzenia na każdą tego typu sprawę kompleksowo, zarówno z punktu widzenia obrony, jak i z punktu widzenia organu zajmującego się ściganiem przestępstw i wykroczeń skarbowych. Prowadzenie spraw karno-skarbowych nie byłoby także możliwe bez naszej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i celnego.

Naruszenie tych przepisów leży bowiem u podstaw przypisania odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. W związku z tym, że nasze zainteresowania oraz znaczna część praktyki zawodowej skupiają się przede wszystkim na doradztwie w zakresie prawa podatkowego i celnego, możemy zaoferować Państwu także kompleksową pomoc prawną w sprawach karno-skarbowych na najwyższym poziomie.

Prawo karne Białystok

Usługi w zakresie prawa karnego skarbowego obejmują kompleksowe podejście

Świadczymy usługi profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego skarbowego na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego po prawomocne zakończenie sprawy. Występujemy w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa skarbowe przed sądami obu instancji oraz przez Sądem Najwyższym.

Sporządzamy środki zaskarżenia: zażalenia, apelacje, kasacje oraz wnioski o wznowienie postępowania. Co więcej oferujemy asystę prawną także na etapie postępowania kontrolnego, którego wynik może spowodować postawienie zarzutów.

Tym samym, nasze usługi wykraczają daleko poza ramy tradycyjnie rozumianej obrony w sprawach karno-skarbowych.

Państwa, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy w sprawach karno-skarbowych zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią zarówno w jej białostockiej siedzibie, jak i za pośrednictwem środków komunikacji internetowej oraz telefonicznie.

Sprawy tego typu prowadzimy na terenie całej Polski – zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Menu