Prawo podatkowe Ełk

Przedsiębiorcy, którym sen z powiek spędzają kwestie związane z prawem podatkowym, mogą odetchnąć z ulgą. Wszelkie sprawy skorelowane z prawem podatkowym mogą Państwo załatwić w Ełku, w tamtejszej siedzibie Kancelarii Prawa Gospodarczego i Podatkowego.

Prawo podatkowe – analiza głównych zagadnień

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie, kompleksowa, nieustannie aktualizowana i pogłębiana wiedza oraz szerokie umiejętności komunikacyjne sprawiają, że specjaliści pracujący w kancelarii w Ełku to osoby godne zaufania, którym warto powierzyć sprawy swojego przedsiębiorstwa. Korzyści wypływających z przekazania spraw podatkowych ekspertom jest wiele: spokój umysłu, cenny czas, który można poświęcić na rozwój przedsiębiorstwa, pewność, że każda kwestia zostanie potraktowana z należytą uwagą i profesjonalizmem.

Mogą Państwo na nas liczyć w następujących kwestiach:

 • podatki vat, cit, pit, podatki lokalne, pcc, unikanie podwójnego opodatkowania;
 • aktualne regulacje podatkowe oraz skomplikowane kwestie podatkowe;
 • wnioski o interpretacje podatkowe;
 • treść i stosowanie przepisów prawnych z zakresu prawa podatkowego;
 • opodatkowanie dochodów i obrotów;
 • minimalizacja obciążeń podatkowych w umowach handlowych;
 • optymalizacje podatkowe;
 • postępowania przed organami podatkowymi, kontrole skarbowe i podatkowe, sprawy w sądach administracyjnych oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Prawo celne – pomoc Kancelarii

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy chcą zminimalizować koszty handlu międzynarodowego, czas poświęcony na kontrole celne czy na zatrzymanie towaru. Analizujemy procedury celne i wspieramy naszych Klientów poradami prawnymi. Na nasze usługi w zakresie prawa celnego składa się:

 • doradztwo w kwestiach prawa celnego i procedur celnych;
 • odzyskiwanie należności celnych;
 • pozyskiwanie pozwoleń na stosowanie procedur celnych i uproszczonych;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach celnych i administracyjnych oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Akcyza na samochód

By bezproblemowo rozwiązań kwestie podatku akcyzowego od importu samochodów należy dokonać zgłoszenia odpowiednio wypełnionych formularzy i dokumentów we właściwych organach. Świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie. Radcy prawni z Kancelarii Prawa Gospodarczego i Podatkowego chętnie podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem i wiedzą.

Kontrola skarbowa

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z ewentualnością kontroli skarbowej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z konieczności wspierania Klientów w przypadkach owej inspekcji. Jesteśmy specjalistami z zakresu prawa podatkowego – mamy ogromne doświadczenie w audytach czy składaniu odpowiednich wniosków w każdej fazie kontroli.

Zachęcamy Klientów, by korzystali z przysługujących im praw. Współpraca z nami to gwarancja pełnej informacji o tym, jakie ruchy może podjąć przedsiębiorca podczas inspekcji. Nie musi na przykład godzić się na natychmiastową kontrolę. Ustawowy okres między zawiadomieniem a wszczęciem postępowania to 7 dni. Proponujemy wykorzystać ten okres na odpowiednie przygotowanie, w którym oczywiście pomożemy.

Akcyza na samochód Ełk

Ceny transferowe

Współpracując z podmiotami gospodarczymi z całego kraju pełnimy pieczę nad dokumentacją cen transferowych. Skupiamy się w szczególności na:

 • ocenie zgodności z normami owej dokumentacji;
 • sporządzaniu profili cen transferowych odpowiednich do rynku;
 • analizach porównawczych;
 • audytach wstecznych transakcji;
 • wspieraniu podmiotów powiązanych w optymalizacji rozliczeń;
 • sprawnym obiegu dokumentów w grupie powiązanej;
 • kompleksowej opiece i przejęciu odpowiedzialności nad dokumentacją cen transferowych.

Na czym polega odwołanie od decyzji skarbowej?

Błędy zdarzają się zawsze, także podczas rozstrzygania postępowań podatkowych. Nasza kancelaria owe błędy naprawia i niweluje ich skutki. Wspieramy Klientów, którzy zamierzają odwołać się od decyzji podatkowej. Przygotowujemy dokumenty odwoławcze, reprezentujemy przedsiębiorców przed organami II instancji oraz przed wojewódzkim sądem administracyjnym. W przypadkach, kiedy zasadne jest złożenie skargi kasacyjnej, będziemy Państwa reprezentacją przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dbamy o interesy naszych Klientów. Prawo podatkowe (Ełk oraz miejscowości sąsiednie, a także teren całego kraju) i prawo celne leżą w naszym szczególnym zainteresowaniu, dlatego możemy poszczycić się wieloma sukcesami w tych dziedzinach.

Menu