Cło na samochód z Niemiec

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, należy do Unii Celnej, będącej jednolitym obszarem handlowym. Dzięki temu możliwy jest swobodny przepływ towarów, bez względu na to, w jakim państwie członkowskim lub spoza UE zostały one wyprodukowane. Funkcjonowanie wspólnego obszaru celnego reguluje Wspólnotowy Kodeks Celny ustanowiony mocą rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92.

Transport samochodów Białystok

Dzięki Unii Celnej EU nie ma obowiązku zapłaty cła na samochód z Niemiec

Powstanie Unii celnej obejmującej obszar Unii Europejskiej, spowodowało zniesienie ceł na granicach państw członkowskich, przyjecie wspólnej definicji wartości celnej i jednakowych stawek celnych na towary importowane spoza UE.

Jednak pomimo tego, że dokonując zakupu samochodu w dowolnym kraju Unii Europejskiej (w tym w Niemczech) i sprowadzając go na obszar naszego kraju, nie mamy obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat celnych, musimy dopełnić szeregu formalności oraz uiścić inne należne opłaty.

Formalności, których należy dopełnić, sprowadzając samochód z Niemiec

Dokonując zakupu samochodu w Niemczech najkorzystniej jest sporządzić umowę sprzedaży zarówno w języku niemieckim, jak i polskim, co pozwoli zaoszczędzić na koszcie tłumaczenia dokumentu.

Dokumenty jakie należy uzyskać od sprzedawcy to:

  • faktura VAT (jeżeli sprzedawca jest podatnikiem VAT),
  • dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein lub Zulassungsbescheinigung Teil II – tzw. mały Brief),
  • karta pojazdu (Fahrzeugbrief lub Zulassungsbescheinigung Teil I – tzw. duży Brief).

Dodatkowo – jeżeli auto zostało już wyrejestrowane powinniśmy legitymować się odpowiednim zaświadczeniem zwanym Abmeldebescheinigung.

Możemy je uzyskać od sprzedawcy lub odebrać samodzielnie we właściwym miejscowo Wydziale Komunikacji. W tym miejscu musimy także dokonać opłaty za tablice wyjazdowe oraz ubezpieczenie OC (Haftpflicht). Jeśli natomiast auto nie zostało wyrejestrowane możemy nim wrócić do Polski, ale należy wówczas pamiętać, że wiąże się to z obowiązkiem późniejszego zwrotu niemieckich tablic rejestracyjnych oraz dokumentów i oczekiwaniem na Abmeldebescheinigung.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku niemieckim należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język polski.

Samochody z Niemiec Białystok

Akcyza i cło za samochód z Niemiec

W ciągu 14 dni od daty sprowadzenia pojazdu do Polski należy zgłosić się we właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania Urzędzie Celnym, aby złożyć deklarację uproszczonego nabycia wewnątrzwspólnotowego na formularzu AKC-U.

Wskutek złożenia tego formularza zostanie naliczona należna do zapłaty akcyza, która jest jedyną opłatą publicznoprawną uiszczaną w Polsce w związku ze sprowadzeniem auta z Niemiec. O tym, czym jest akcyza na samochód i w jakiej wysokości należy ją opłacić możecie Państwo przeczytać w kolejnej zakładce pod nazwą Akcyza na samochód. Po uiszczeniu akcyzy należy uzyskać dokument potwierdzający jej zapłatę.

Kroki formalne, które należy podjąć po sprowadzeniu auta do Polski

Do dalszych kroków – już na terenie Polski należy:

  • dokonanie przeglądu technicznego, jeżeli samochód nie posiada ważnych badań niemieckich,
  • uzyskanie ewentualnego zaświadczenia pokolizyjnego,
  • zarejestrowanie samochodu w Polsce w wydziale komunikacji właściwego ze względu na miejsce naszego zamieszkania Starostwa Powiatowego.

Aby dopełnić formalności przed Urzędem Celnym oraz Starostwem Powiatowym nie ma potrzeby podstawiania auta do urzędu. Formalności tych można dokonać korzystając z usług pełnomocnika.

Kancelaria radców prawnych świadczą kompleksowe zastępstwo w zakresie sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zakupu auta w Niemczech, sprowadzenia go na teren Polski i rejestracji w Polsce. Na rzecz klientów sporządzają umowę sprzedaży, wypełniają deklarację AKC-U oraz kompletują wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji. To duże ułatwienie w dzisiejszym zabieganym świecie.

Menu