Cło na samochód z USA

Wraz z pozostałymi krajami Unii Europejskiej Polska tworzy Unię Celną, co oznacza, że handel zagraniczny (obrót pozaunijny) Polski oraz każdego z państw członkowskich podlega tym samym regulacjom celnym.

Zewnętrzna granica UE jest jej granicą celną przez którą muszą zostać przemieszczone towary sprowadzane na obszar celny UE. Wiąże się to z określonymi obowiązkami celnymi, które obowiązują także osoby sprowadzające samochody z USA.

Import samochodów USA Białystok

Cło na samochód z USA zapłacimy w jednakowej wysokości

Jednolite prawo celne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ustanowiło rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny. Zawiera ono zbiór przepisów prawnych dotyczących zasad oraz trybu przywozu i wywozu towarów na i z obszaru celnego UE, a także przepisy wyznaczające zakres obowiązków i uprawnień przysługujących organom celnym, a ponadto zbiór praw i obowiązków osób dokonujących importu i eksportu.

Wśród nich najważniejszymi są obowiązek uiszczania ceł i innych należności publicznoprawnych wynikających z prowadzonego obrotu z zagranicą i prawidłowe udokumentowanie dokonanego przemieszczenia towarów.

Wysokość ceł na określone grupy towarów określona została w tzw. taryfie celnej, która nosi ogólnie przyjętą nazwę TARIC oznaczającą w języku polskim Zintegrowaną Taryfę Wspólnot Europejskich. Opisane są w niej kody towarów i przypisane im stawki celne, a także inne formalne oznaczenia.

Nie zawiera ona jednak funkcjonujących w danym kraju członkowskim stawek innych należności publicznoprawnych, obowiązujących w przypadku importu towarów spoza wspólnotowego obszaru celnego. Informacje o nich należy uzyskać dodatkowo. Można w tym celu posłużyć się polskim systemem ISZTAR lub zasięgając informacji we właściwych organach podatkowych.

Wysokość cła na samochód z USA

Wysokość należnego do zapłaty cła na samochód osobowy sprowadzony z USA, niezależnie od pojemności jego silnika i daty produkcji pojazdu wynosi 10% jego wartości celnej, którą jest cena zakupu pojazdu powiększona o koszty transportu drogą morską i wydatki poniesione na ubezpieczenie transportu.

Z kolei stawki ceł na inne pojazdy sprowadzane z USA wynoszą:

  • 22% w przypadku samochodów ciężarowych,
  • 8% w odniesieniu do motocykli z silnikami o pojemności do 250 cm sześciennych
  • 6% w odniesieniu do motocykli z silnikami większymi.

Oprócz cła, do uregulowania na terenie Polski pozostaną jeszcze takie należności publicznoprawne jak podatek akcyzowy od samochodów osobowych, o którym możecie Państwo przeczytać w zakładce Akcyza na samochód oraz podatek VAT wynoszący 23% wartości celnej pojazdu powiększonej o należne cło i akcyzę oraz ewentualne koszty transportu na terenie kraju.

Zgłoszenia celnego towarów sprowadzanych spoza UE można dokonać w każdym państwie członkowskim. Ze zwolnienia z zapłaty należności celnych skorzystać jednak można tylko na terenie tego kraju, w którym sprowadzone towary będą wykorzystywane.

Zwolnienie takie w Polsce przysługuje m.in. w przypadku przewożenia samochodu jako części mienia w ramach przesiedlenia na teren UE. Wspólnotowy system zwolnień celnych uregulowany został w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.

Importowanie aut Białystok

Inne formalności związane z sprowadzeniem auta z USA

Sprowadzając samochód z USA należy pamiętać, że konieczne będzie wykonanie badań technicznych pojazdu, w tym dokonanie przeróbek technicznych samochodu pod kątem dopuszczenia go do użytkowania na drogach europejskich, głównie w zakresie świateł i reflektorów. Całość procedury zwieńcza oczywiście obowiązek rejestracji auta w wydziale komunikacyjnym właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania starostwa powiatowego.

Kancelarie radców prawnych oferują dziś kompleksowe usługi związane z dopełnieniem formalności związanych ze sprowadzeniem auta z USA do Polski. Korzystają z nich zarówno przedsiębiorcy trudniący się sprzedażą w Polsce samochodów z USA, jak i klienci indywidualni, decydujący się na zakup amerykańskiego auta.

Menu