Prawo spółek

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego radcy prawnego Marka Krzysztofa Wynimko  świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej dedykowane spółkom prawa handlowego, obejmujące dotyczące ich procesy przekształceniowe i reorganizacyjne. Dzięki doświadczeniu w zakresie prawa podatkowego jesteśmy w stanie doradzić Państwu w wymiarze całościowym, obejmującym analizę skutków podatkowych planowanego procesu.

Współpraca z doradcami podatkowymi

Aby założyć spółkę  prawa handlowego, należy znać nie tylko branżę, w której będzie ona funkcjonowała, ale także zdawać sobie sprawę z szeregu obowiązków formalnoprawnych oraz podatkowych związanych z jej działalnością. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wybór formy organizacyjno-prawnej dla planowanego przedsięwzięcia nie jest prosty, dlatego też doradzamy naszym Klientom pod kątem wyboru najbardziej optymalnej formy prowadzenia planowanej przez nich działalności gospodarczej.

W przypadku złożonych procesów transakcji fuzji i przejęć spółek niezwykle istotne jest posiadanie doświadczonego zespołu doradców prawnych, którzy rozumieją i znają założenia oraz cele przeprowadzanego przekształcenia, a także potrzeby Klientów. W tak skomplikowanych procesach nie ma miejsca na działania nieefektywne, opóźniające ich finalizację.

Zespół naszej kancelarii posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia procesów przekształceniowych. Świadczymy usługi zintegrowane – zarówno dla spółek przejmowanych, jak i przejmujących. Obsługujemy wszelkie typy fuzji i przejęć spółek działających na różnych polach gospodarki.

Prawo spółek Białystok

Nasza oferta obejmuje doradztwo prawne i podatkowe

Białostocka Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego świadczy pełen zakres usług w dziedzinie prawa spółek, w szczególności obejmuje ona:

 • pomoc przy wyborze formy prowadzenia działalności przy uwzględnieniu jej struktury, organizacji oraz przepisów podatkowych,
 • obsługę prawną w procesie zakładania spółek (tworzenie umów, statutów spółek i regulaminów, zgłoszenia we właściwych rejestrach itp.),
 • doradztwo korporacyjne – bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego (obsługa posiedzeń zarządu i organów nadzorczych, a także zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, przygotowywanie uchwał, porozumień wspólników i umów o współpracy),
 • doradztwo prawne i obsługę w zakresie przeprowadzenia zmian kadrowych w organach spółek,
 • pomoc prawną w nabywaniu i zbywaniu udziałów i akcji,
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • doradztwo w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub członkami organów oraz pomiędzy spółką a wspólnikami lub akcjonariuszami,
 • obsługę prawną w zakresie zmian w kapitale zakładowym, rezerwowym i zapasowym oraz wypłacaniu i rozliczaniu zaliczek na poczet dywidendy,
 • reprezentację członków zarządu w procesach o pociągniecie ich do odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji,
 • obsługę prawną procesów fuzji, przekształceń i likwidacji spółek,
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów przekształceń i reorganizacji spółek, w tym zakresie tworzenia aktów wewnętrznych oraz zapewnienia ciągłości umów,
 • pomoc w optymalizacji podatkowej.

Oferowana przez Kancelarię Prawa Podatkowego i Gospodarczego w Białymstoku pomoc prawna ukierunkowana jest na kompleksowe wsparcie prawne spółek prawa handlowego niezależnie od ich formy prawnej, rozmiarów, przedmiotu działalności, czy miejsca siedziby organów statutowych. Odległość nie ma dla nas znaczenia – obsługujemy spółki na terenie całej Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą i skorzystania z naszych usług.

Menu