Fundacja rodzinna

Pomoc prawna z zakładaniu fundacji rodzinnej

Kancelaria Wynimko & Partnerzy z Białegostoku służy pomocą prawną w procesie zakładania fundacji rodzinnej. Ustawa z nią związana dotyczy tzw. sukcesji firm. Wzorowała się przy tym na najlepiej działającym prawie tego typu w Austrii, Lichtensteinie czy Niemczech.

Czym dokładnie jest fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna działa niejako jak skarbiec czy bank rodzinny. Realizuje wizję fundatora gromadząc środki finansowe. Zabezpiecza ona przy tym pokoleniowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zapewnia oraz zabezpiecza potrzeby finansowe beneficjentów – członków rodziny.

Wiążą się z tym dwa podstawowe zadania fundacji, do których zalicza się:

 • budowanie majątku, zarządzanie nim, a także chronienie, zgodnie z właściwymi postanowieniami,
 • zagwarantowanie środków finansowych dla wskazanych przez fundatora beneficjentów – mogą to być zarówno osoby bliskie, ale również organizacje pożytku publicznego.

Warto dodać, że fundację może utworzyć kilku członków rodziny – fundatorów.

fundacja rodzinna białystok

Co jest możliwe dzięki fundacji rodzinnej

Fundacje rodzinne będą dawały możliwość:

 • wielopokoleniowej sukcesji w rodzinnych firmach,
 • budowania silnych, ambitnych, oryginalnych, a przede wszystkim rodzimych marek,
 • ochronę i akumulację kapitału,
 • zwiększania możliwości podejmowania się nowych inwestycji.

Fundacja ma osobowość prawną. Do jednego z warunków jej powstania będzie należało wskazanie jej siedziby na terenie Polski. Natomiast powstawać będzie na mocy aktu notarialnego lub testamentu i zawartej w nim woli utworzenia fundacji rodzinnej.

Na co Klient może liczyć ze strony naszej Kancelarii

Klienci Kancelarii Wynimko & Partnerzy w Białymstoku mogą liczyć na pomoc prawną zarówno na etapie tworzenia fundacji, jak i w ewentualnych problemach pojawiających się w trakcie jej prowadzenia. Podsumowując:

 • udzielić porad i informacji związanych z warunkami jakie należy spełnić przed utworzeniem fundacji rodzinnej – dla przykładu, dokonać tego może osoba, która przynajmniej przez siedem lat była w radzie nadzorczej lub zarządzie osoby prawnej,
 • udzielić porad na temat tworzenia spółki np. w przypadku posiadania przez jednego fundatora udziałów w wielu podmiotach,
 • dokładnie zapoznać z charakterem fundacji, zasadami jej prowadzenia,
 • pomóc w sporządzeniu statutu (m.in. może on określać warunki jakie musi spełnić beneficjent by nie stracić swoich przywilejów),
 • podobnie pomóc w sporządzeniu konstytucji rodzinnej,
 • wyjaśnić zasady działania akcji,
 • wyjaśnić skomplikowaną naturę zachowku.

Jednakże podstawową formą pomocy z naszej strony jest przygotowanie dokumentacji i poprowadzenie procesu rejestracji fundacji rodzinnej.

Kiedy korzystnie jest utworzyć fundację rodzinną

Podkreśla się obecnie, że utworzenie fundacji rodzinnej jest korzystne w każdym przypadku. Natomiast – niezbędne – jest ono w przypadku rodziny wielodzietnej lub planującej transfer pokoleniowy. Podkreśla się również, że wczesne utworzenie fundacji daje największe profity. Te i inne szczegóły z przyjemnością wyjaśnimy Państwu po nawiązaniu kontaktu z naszą kancelarią w Bialymstoku.

Menu