Jak napisać dobrą umowę spółki

Dobra umowa spółki nie tylko precyzyjnie zakreśla ramy, w jakich spółka ta będzie funkcjonowała w obrocie gospodarczym, ale także wyczerpująco reguluje zachodzące w niej stosunki wewnętrzne. Musi być dokumentem kompleksowym, ale zarazem zrozumiałym. Dlatego najlepiej jest nie tylko dobrze przemyśleć postanowienia, które znajdą się w jej treści, ale także skonsultować je ze specjalistą.

Jak napisać dobrą umowę spółki?

Obligatoryjne elementy, które musi zawierać umowa każdej spółki prawa handlowego, regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Aby jednak je dobrze zastosować lub inkorporować do treści umowy, należy nie tylko je rozumieć, ale także potrafić łączyć. Dobra umowa nie tylko umożliwia bezproblemową decyzyjność i komunikację w spółce, tworzy doskonałe warunki wewnętrzne do rozwoju spółki, nie komplikując jednak zasad dokonywania transakcji kapitałowych.

Pisanie umowy Białystok

Umowa powołująca istnienie spółki powinna być indywidualnie zaprojektowana

Gotowy tekst umowy każdej spółki można odszukać w Internecie. Posłużenie się takim wzorem może jednak przynieść niekorzystne rezultaty. Może się bowiem okazać, że umowa albo nie reguluje istotnych kwestii, albo zamiast wspierać wspólników – szkodzi im. Jest to skutek tego, że nie została dopasowana do potrzeb oraz celów spółki, którą powołała.

Dlatego umowa spółki musi być skrojona na miarę jej potrzeb. Nie powinna regulować więcej, aniżeli jest to konieczne. Zbyt szczegółowe postanowienia, mogą w przyszłości uniemożliwić lub co najmniej niepotrzebnie skomplikować przeprowadzenie istotnych zmian, czy to osobowych w organach spółki, czy też kapitałowych lub związanych ze sprzedażą udziałów.

Prawnicy wiedzą, jak napisać dobrą umowę spółki

Specjaliści z kancelarii prawnychprawnicy oraz radcy prawni – doradzają i praktykują sporządzanie umów spółek od wielu lat; mają odpowiednią wiedzę i doświadczenia. Spoglądają na poszczególne aspekty, w tym związane z przyszłymi zmianami w kapitale spółki, także od strony podatkowej. Dzięki temu ich doradztwo zyskuje wymiar kompleksowy.

Skorzystanie z pomocy specjalisty już na etapie sporządzania umowy daje przedsiębiorcy pewność dobrego startu – to się w biznesie liczy.

Menu