Prawo wekslowe

Weksel to obecnie najpopularniejszy papier wartościowy funkcjonujący w obrocie prawnym. Należy nie tylko do jednej z form zabezpieczenia wierzytelności, ale jest także akceptowalnym środkiem płatniczym w obrocie handlowym. Warto wiedzieć, że akt prawny regulujący materię prawa wekslowego jest jednym z najdłużej obowiązujących aktów prawnych w Polsce. Ustawa prawo wekslowe weszła w życie w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w dniu 1 lipca 1936 r. a jej pierwsza nowelizacja miała miejsce dopiero w 2006 r.

Prawo wekslowe Białystok

Specyficzny charakter zobowiązań wekslowych

Ze względu na wysoki formalizm obowiązujący przy wystawianiu weksla, specyficzny charakter zobowiązania wekslowego oraz odrębności w zakresie dochodzenia zapłaty należności na podstawie tego papieru wartościowego, prawo wekslowe to skomplikowana i wysoce rygorystyczna dziedzina prawa, w której nie ma miejsca na błędy. Wadliwe wypełnienie weksla może bowiem spowodować utratę legitymacji formalnej i materialnej do dochodzenia roszczenia przed sądem, a tym samym doprowadzić do oddalenia powództwa. Z tych właśnie względów prawo wekslowe to obszar, w którym praktykuje nieliczne grono prawników.

Specjaliści od prawa wekslowego dostępni w Białymstoku

Białostocka Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego radcy prawnego Marka Krzysztofa Wynimko od wielu lat doradza w wielu aspektach prawa dotyczącego weksli, a przede wszystkim w tych związanych z gospodarczym wykorzystaniem weksla. Wobec tego, że weksel jest obecnie powszechnie wykorzystywanym papierem wartościowym w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami, w których obsłudze prawnej kancelaria się specjalizuje, nasze zainteresowanie tą dziedziną prawa ukształtowało się w sposób naturalny, a następnie poszerzyło grono naszych zawodowych pasji.

Miejsce prawa wekslowego wśród innych dziedzin prawnych

Zdobyte w ciągu kilkunastu ostatnich lat doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących zobowiązań wekslowych łączymy z naszą wiedzą i praktyką w takich dziedzinach prawa jak prawo podatkowe, prawo handlowe oraz prawo cywilne. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu w pełni kompleksowe prawne spojrzenie na każdą sprawę zaistniałą wskutek obrotu wekslami. Wiemy, że to ważne, ponieważ doskonale rozumiemy naszych Klientów, którzy zamiast poświęcać godziny na rozstrzyganie aspektów prawnych, woleliby po prostu zająć się swoim biznesem.

W naszej kancelarii świadczymy usługi w zakresie prawa dotyczącego obrotu wekslami obejmujące między innymi:

  • przygotowanie weksli, a także wypełnienie blankietów wekslowych,
  • doradztwo w zakresie wystawienia oraz otrzymania weksla,
  • sporządzanie deklaracji wekslowych,
  • dokonywanie poręczeń wekslowych,
  • dochodzenie roszczeń z weksli przed sądem oraz na etapie postępowania windykacyjnego,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących sporów na tle zobowiązań wekslowych,
  • sporządzanie porad i opinii prawnych dotyczących wszelkich zagadnień prawa wekslowego oraz związanych z obrotem wekslem.

Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników wekslowych. Świadczymy nasze usługi nie tylko przedsiębiorcom, ale także osobom fizycznym, które stały się stroną zobowiązania wekslowego np. wskutek zawarcia umowy kredytowej. Jeżeli macie zatem Państwo problem związany z jakimkolwiek zagadnieniem z zakresu prawa wekslowego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią lub odwiedzenia kadry prawniczej w siedzibie naszej firmy.

Menu