Projektowanie i wdrażanie systemów Compliance

Projektowanie i wdrażanie systemów Compliance

Kancelaria Prawna Wynimko w Białymstoku specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Jednym z celów takiej współpracy jest weryfikowanie zgodności podejmowanych działań z przyjętymi normami – na przykład z ustawą o ochronie danych osobowych lub z wewnętrznym regulaminem firmy. Ważną rolę odgrywa tu zastosowanie systemu Compliance. Jest to niemal konieczne zarówno ze względu na stopień skomplikowania obowiązującego prawa, jak i z powodu często wprowadzanych zmian w przepisach.

Trzy obszary ryzyka

Projektowanie oraz wdrażanie systemu Compliance ma na celu zminimalizowanie ryzyka:

 • ewentualnych prawnych sankcji,
 • strat finansowych – również tych, które mogą stanowić skutek podejmowania niezgodnych z prawem działań,
 • utraty wiarygodności – wśród zarówno Klientów, jak i kontrahentów, inwestorów lub akcjonariuszy.

Nasz interdyscyplinarny zespół prawników skupia się więc na kwestii zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z prawem karnym i innymi gałęziami prawa.

systemy Compliance Białystok

Jak wdrażamy system Compliance?

Wprowadzanie opisywanego systemu to proces kilkuetapowy, obejmujący:

 1. Dokładną analizę przedsiębiorstwa (due dilligence), która polega na:
  • identyfikacji czynników ryzyka oraz pracowników mających decydujący wpływ na tworzony profil ryzyka;
  • przygotowaniu mapy przestępstw, które w zakresie danej działalności mogą mieć miejsce;
  • przeprowadzaniu audytu już istniejących w przedsiębiorstwie procedur bezpieczeństwa;
  • szacowaniu skali ewentualnych naruszeń;
  • rekomendowaniu rozwiązań mających na celu zmniejszenie stwierdzonego ryzyka we wszystkich newralgicznych obszarach.
 2. Projektowanie procedur bezpieczeństwa i ich wdrażanie, z uwzględnieniem kwestii:
  • polityki antykorupcyjnej oraz weryfikowania kontrahentów;
  • zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa (między innymi określenia odpowiedzialności poszczególnych organów i stanowisk);
  • procedur alarmowych, w tym kanałów anonimowego informowania, a także regulacji dotyczących prowadzenia wewnętrznych śledztw;
  • testowania wprowadzanych procedur;
 3. Szkolenie pracowników i kadry menadżerskiej obejmujące:
  • zapoznanie z procedurami oraz z zasadami działania systemu informującego o nieprawidłowościach (zawiera sesję instruktażową dla sygnalisty);
  • przekazanie informacji o zalecanym postępowaniu w sytuacji kontaktu z organami ścigania oraz w przypadku dokonania czynu zabronionego.

Po zrealizowaniu wszystkich powyższych kroków system Compliance może skutecznie chronić przed ewentualnymi nieprawidłowościami, dodatkowo stabilizując pracę przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie i wiedza w zakresie prawa podatkowego oraz karnego gwarantują wysoką jakość i standardy opracowanych systemów.
Compliance w przypadku już istniejących zabezpieczeń w firmie
Pomoc Kancelarii Prawnej Wynimko z Białegostoku dotyczy również podmiotów, w których istnieje opisywany system zabezpieczeń. W tej sytuacji usługi adwokata obejmują:

 • opinie prawne kwalifikujące określone działania w odniesieniu do obowiązującego prawa, a także konsultacje z naszymi prawnikami – telefoniczne i mailowe,
 • wsparcie w postępowaniu wewnętrznym w firmie wyjaśniającym zaistniałe zdarzenia,
 • pomoc w prowadzeniu wewnętrznych śledztw ukierunkowanych na wykrycie nieprawidłowości,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych,
 • audyty i kontrole efektywności już stosowanych rozwiązań,
 • szkolenia pracowników skupiające się na kwestiach dotyczących przestępstw skarbowych i gospodarczych.

Nasze doradztwo prawne dla biznesu skierowane jest do podmiotów nie tylko z Białegostoku, ale z całej Polski. Wsparcia w zakresie Compliance udzielamy od wielu lat, skutecznie zabezpieczając funkcjonowanie przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Bogate doświadczenie i specjalistyczna wiedza naszego zespołu są doceniane przez Klientów.

Menu