Radca prawny Łomża

Usługi radcy prawnego świadczymy także w Łomży, zarówno w zakresie doradztwa, jak też reprezentowania przed Sądem i innymi organami. Wszechstronność działań sprawia, że prowadzimy poszczególne sprawy przez cały czas ich trwania, także w postępowaniu nieprocesowym i apelacyjnym.

W czym może pomóc radca prawny

Z radcą prawnym warto skonsultować poszczególne kwestie, a zakres doradztwa wiąże się z profilem działania kancelarii prawnej. Prawnicy Kancelarii Wynimko służą pomocą w każdej dziedzinie, co w praktyce oznacza między innymi:

 1. obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno zakładających własną działalność gospodarczą, jak też działających już w danej branży,
 2. pomoc w uzyskaniu określonych zezwoleń, licencji oraz koncesji, potrzebnych do prowadzenia działalności,
 3. tworzenie nowych umów, regulaminów i kontraktów, a także ocenę i korektę dokumentów powstałych wcześniej,
 4. doradztwo w kwestii ochrony danych osobowych, a także wdrożenie procedur wynikających z RODO,
 5. audyty karno-skarbowe i prowadzenie wszelkich spraw związanych z prawem karnym skarbowym,
 6. sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie w toku spraw postępowania administracyjnego,
 7. doradztwo i pełną obsługę podatkową, w tym minimalizowanie ryzyka podatkowego, optymalizację podatkową.

Sposób świadczenia usług prawniczych dostosowujemy do realnych potrzeb Klientów pod kątem określonej współpracy.

Wysoka jakość usług, odpowiednie przygotowanie merytoryczne

Każdy nasz adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy posiada wiedzę niezbędną do aktywnego uczestniczenia w określonych sprawach, a adwokaci i radcy prawni – również w procesach sądowych. Ugruntowana pozycja wynika z fachowego oraz rzetelnego wspomagania dotychczasowych i obecnych Klientów w prowadzeniu ich firm lub spraw osób fizycznych. Wybierając Kancelarię Wynimko macie Państwo pewność, że:

 • stale aktualizujemy wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa w oparciu o wchodzące w życie nowe ustawy oraz dyrektywy,
 • znajdujemy najkorzystniejsze rozwiązania poszczególnych sytuacji w optymalnie krótkim czasie,
 • w procesach sądowych bierzemy udział jako reprezentacja strony postępowania, również pod nieobecność Klienta,
 • realnie oceniamy koszty współpracy zależnie od charakteru naszej pracy przy danej sprawie lub w oparciu o inne indywidualne ustalenia.

Prawo podatkowe, gospodarcze i celne oraz inne dziedziny przedstawione szerzej w ofercie – precyzyjnie określone obszary, w których jesteśmy realnym wsparciem.

Radca prawny od prawa administracyjnego Łomża

Z radcą prawnym w codziennych działaniach lub doraźnie

Stała współpraca z radcą prawnym zapewnia możliwość korzystania z porad prawnych bez czasu oczekiwania, zawsze gdy fachowa wiedza jest niezbędna do rzetelnej oceny sytuacji lub podjęcia określonych działań. To także możliwość regularnego audytowania, istotnego między innymi w prawnie karnym skarbowym pod kątem identyfikacji i minimalizowania ryzyk prawnych.

Podejmujemy się również współpracy przy jednostkowych sprawach, tak pod kątem poradnictwa we wszelkich transakcjach handlowych, jak również poprzez reprezentowanie w określonym procesie sądowym lub postępowaniu administracyjnym. Zrównanie uprawnień sprawia, że radcy prawni, tak jak adwokaci, mogą stanowić obronę również w postępowaniu karnym – w tej dziedzinie też świadczymy specjalistyczną pomoc.

Jak powierzyć radcy prawnemu sprawy toczące się w Łomży

Prowadząc kancelarię prawną współpracujemy z Klientami w kraju i poza jego granicami. Znaczna część działań dotyczy Białegostoku i pobliskich miast, w tym również Łomży. Szukając prawnika na rynku lokalnym, radcy prawnego, który odpowie na Państwa pytania, wyjaśni wątpliwości oraz będzie czynnie uczestniczyć w poszczególnych sprawach, warto poznać wszechstronność Kancelarii Marka K. Wynimko.

Menu