Radca prawny Suwałki

Usługi radcy prawnego z Kancelarii Wynimko mogą być na życzenie Klientów świadczone w poszczególnych miastach, w tym także w Suwałkach. Współpraca taka dotyczy zarówno doradztwa, jak też reprezentowania w sądzie oraz w postępowaniu przedsądowym. Nasi radcy, adwokaci oraz doradcy podatkowi podejmują się współpracy na wielu płaszczyznach prawa.

Z radcą prawnym pewniej i bezpieczniej

Dogłębna znajomość zapisów prawa gospodarczego, podatkowego, budowlanego, administracyjnego i innych, a także biegłość w praktycznym zastosowaniu tych zapisów sprawiają, że tworzymy kancelarię prawną na miarę potrzeb zleceniodawców. Radca prawny:

 1. udzieli fachowej porady w oparciu o aktualne normy prawne,
 2. zaplanuje sposób postępowania w określonych sytuacjach, związanych z daną sprawą lub zapytaniem,
 3. określi precyzyjnie rodzaj dokumentów, które należy dostarczyć na potrzeby danego postępowania,
 4. przygotuje pisma procesowe, w tym: wnioski, pozwy, oświadczenia, odwołania, skargi i inne,
 5. wystąpi w Państwa imieniu przed Sądem, również pod Państwa nieobecność, na zasadzie zastępstwa procesowego.

Wszystkie działania odbywają się w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych, z zachowaniem pełnej poufności.

Z naszej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby prywatne,
 • inwestorzy i instytucje publiczne,
 • spółki prawa administracyjnego, spółki cywilne, spółki handlowe,
 • inne firmy lub podmioty.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, z należytą starannością poznając jej szczegóły.

Radca prawny od prawa gospodarczego Suwałki

Kiedy warto skorzystać z takiej pomocy

Wiedza oraz doświadczenie radcy prawnego to nieodłączne elementy udzielania skutecznej pomocy w dziedzinie:

 • prawa gospodarczego – dotyczy ono wszystkich handlowców, usługodawców oraz producentów, niezależnie od branży, w jakiej działają, w tym także wolnych zawodów;
 • prawa podatkowego – obowiązuje wszystkich podatników, płatników oraz inkasentów; dotyczy podatków pośrednich (podatek od towarów i usług, akcyza) i bezpośrednich (PIT, CIT),
 • prawa administracyjnego – egzekwowanego w organach administracji publicznej, począwszy od jednostek samorządu terytorialnego, czyli organów gminy, powiatu i pozostałych po organy wyższego stopnia;
 • prawa karnego skarbowego – prawo to reguluje odpowiedzialność osób fizycznych, które dopuściły się wykroczeń i przestępstw skarbowych z naruszeniem interesów finansowych państwa;
 • prawa cywilnego – z części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz rodzinnego.

Powierzając prawnikowi opiekę nad przebiegiem spraw i zlecając kancelarii prawnej aktywny udział w procesach sądowych, możecie Państwo korzystać nieustannie z fachowej pomocy.

Radca prawny z Kancelarii Wynimko w Suwałkach i innych miastach

Podejmując się prowadzenia spraw Klientów z miast sąsiednich i dalszych, w tym także Suwałk, odpowiadamy na zapotrzebowanie związane z usługami radcy prawnego.

Dogodne terminy spotkań przedprocesowych oraz nasze stawiennictwo podczas procesów sądowych, będą dla Państwa istotnym wsparciem, bez względu na rodzaj i zakres problematyki związanej z określoną dziedziną prawa, dotyczącej aktualnej sytuacji osoby fizycznej lub firmy.

Menu