Obsługa prawna firm

Oferta stałej obsługi prawnej firm powstała z myślą o tych wszystkich przedsiębiorstwach, które cenią sobie wysokiej jakości wszechstronne wsparcie prawne. Świadczone w takiej sytuacji usługi gwarantują bezpieczeństwo i stabilność oraz zapewniają klientom kancelarii prawnych swobodę działań w obszarze bezpośrednio związanym z przedmiotem działalności prowadzonych przez nich firm.

Obsługa prawna firm Białystok

Obsługa prawna firm to coś więcej niż usługi prawne

Dobre kancelarie prawne świadczą usługi w zakresie stałej obsługi prawnej, które skierowane są do indywidualnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej, a także do spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów z otoczenia biznesu. Zapewniają kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszelkich możliwych aspektach istotnych dla prowadzonych przez ich klientów przedsiębiorstw, niezależnie od branży, w której funkcjonują i stopnia rozbudowania struktury organizacyjnej.

Dokładają przy tym wszelkich możliwych starań, aby wykraczać poza standardowe usługi prawne.

 • Wypracowują dogodny system komunikacji, elastyczne warunki współpracy oraz korzystne zasady rozliczeń.
 • Dopasowują się do indywidualnych potrzeb każdego klienta oraz celów prowadzonego przez niego przedsięwzięcia.
 • Rozumieją zasady wolnego rynku oraz są zwolennikami innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

W ten sposób interesy klientów zawsze stawiane są na pierwszym miejscu. Dodatkowo, dzięki stałej współpracy z księgowymi, biegłymi rewidentami oraz notariuszami oraz doradcami podatkowymi zespół kancelarii działa kompleksowo.

Dzięki temu możliwe jest sprawne i prowadzone bez opóźnień reagowanie na zmiany w przedsiębiorstwach klientów: przez cały proces transakcyjny począwszy od negocjacji, a ukończywszy na złożeniu akt sprawy w archiwum.

Usługi w zakresie obsługi prawnej firm obejmują zagadnienia prawne i podatkowe

Kompleksowość usług prawnych nie jest jedynie hasłem, lecz zasadą przewodnią. Dzięki skupieniu w kancelarii prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach, możemy ją z powodzeniem stosować w codziennej pracy.

Dobra kancelaria zapewni stałe doradztwo, obejmujące między innymi:

 • sporządzanie analiz, opinii i informacji prawnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów i innej dokumentacji formalno-prawnej,
 • prowadzenie negocjacji warunków umów i porozumień,
 • reprezentację przed organami administracji publicznej, podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej, a także przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • udzielanie porad i konsultacji w zakresie spraw bieżących,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • pełną obsługę korporacyjną,
 • przeprowadzenie transakcji reorganizacyjnych przedsiębiorstw,
 • szeroko rozumiane doradztwo podatkowe.
Prawnik obsługujący firmę Białystok

Zapewnienie usług prawnych dla firm na najwyższym poziomie

Standardem współpracy z renomowanymi kancelariami oferującymi kompleksową obsługę prawną firm jest ustalenie zasad otwartej i jasnej komunikacji. To bardzo ważny aspekt, ponieważ tylko dzięki sprawnemu przepływowi informacji pracownicy kancelarii są w stanie być blisko swoich klientów i niezwłocznie podjąć konieczne działania.

To prawnicy skupiają się na wszelkich aspektach prawnych – po to, aby ich klienci byli spokojni o prowadzone przez nich przedsięwzięcia oraz mogli poświęcić maksimum uwagi na zagadnienia stricte biznesowe i rozwijanie swoich firm.

Menu