Restrukturyzacja przedsiębiorstw Łomża

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – kompleksowe wsparcie

Podmioty, które w toku swojej działalności spotykają się z poważnymi problemami, szczególnie finansowymi, w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości mogą skorzystać z instytucji restrukturyzacji. Dzięki niej, przy odpowiednim wsparciu prawnym, istnieje możliwość zachowania ciągłości działania, a także przeprowadzenia zmian pozwalających wyjść z kryzysu.

Usługi doradcze zarówno na terenie Łomży, jak i okolicznych miast oferuje Kancelaria prawna Marka K. Wynimko. Dzięki doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych wypracowaliśmy standardy zapewniające wysoką jakość usług.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstw

To zespół działań mających na celu optymalizację i zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów firmy. Działania te powinny doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej i uniknięcia likwidacji czy upadłości. Czynności w tym zakresie wymagają rzetelnej, wieloaspektowej analizy, zaprojektowania działań, dzięki którym określony podmiot będzie w stanie wyjść z kryzysu i odzyskać płynność finansową, a także przygotowania dokumentacji. W tym kontekście ważne staje się, by prowadzący sprawę prawnik posiadał rozległą wiedzę w dziedzinie prawa gospodarczego, podatkowego, ale również cywilnego i prawa spółek handlowych. Pozwoli to na prawidłową ocenę sytuacji i wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania.

Warto podkreślić, iż restrukturyzacja nie musi dotyczyć wyłącznie przedsiębiorstw, a więc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Skorzystać z tej możliwości mogą również inne podmioty, w tym między innymi stowarzyszenia i fundacje, instytucje naukowe oraz badawcze, związki zawodowe, wspólnicy spółek handlowych.

Przedsiębiorcy i organizacje z Łomży oraz okolic, poszukujące merytorycznego wsparcia prawniczego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Marka K. Wynimko.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Postępowanie w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Pierwszym etapem powinno być znalezienie przyczyn kryzysu ekonomicznego, a następnie ich eliminacja i poprawa stosunków z wierzycielami oraz kontrahentami. Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstw prowadzi do szeregu korzyści, chroniąc przed radykalnymi krokami podejmowanymi przez wierzycieli, w tym egzekucją komorniczą. Prawidłowa interpretacja ekonomicznej i prawnej sytuacji przedsiębiorstwa jest istotna dla opracowania strategii postępowania restrukturyzacyjnego.

Możliwe jest to dzięki zastosowaniu czterech, przewidzianych prawem działań restrukturyzacyjnych. Trzy z nich dotyczą sfery zobowiązań, natomiast jedno związane jest z organizacją przedsiębiorstwa. Rozróżnia się:

  • postępowanie o zawarcie układu, polegające na zawarciu układu między dłużnikiem a wierzycielami;
  • przyśpieszone postępowanie układowe, gdzie zawarcie układu poprzedzone zostaje przygotowaniem w trybie uproszczonym spisu wierzytelności;
  • postępowanie układowe, w ramach którego nadzorca sądowy sporządza plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności;
  • postępowanie sanacyjne, dające możliwość zmiany lub odstąpienia od niekorzystnych umów, a także rozłożenia zobowiązań na raty oraz redukcji zatrudnienia.

Szerokie spektrum prowadzonych spraw, doświadczenie w sferze Compliance, prawa gospodarczego, pomocy dla frankowiczów, czy upadłości konsumenckiej sprawia, że nasza Kancelaria zyskała rozległe doświadczenie na polu spraw cywilnych i finansowych, które może wykorzystać w pomocy przedsiębiorcom, zarówno z Łomży, jak i innych miast.

Menu