Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Restrukturyzacja przedsiębiorstw z pomocą kancelarii prawnej

Kancelaria Prawna Wynimko w Białymstoku zapewnia kompleksową pomoc prawną właścicielom firm. Udzielamy między innymi merytorycznego wsparcia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ofertę kierujemy do podmiotów, które borykają się z różnego rodzaju problemami, w tym finansowymi – tytułowa procedura stanowi bowiem alternatywę dla ogłoszenia upadłości, a ponadto daje możliwość dalszego działania.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstw?

Może ona być ratunkiem dla firmy zagrożonej upadłością. W przypadku utraty płynności finansowej warto skorzystać z propozycji naszej kancelarii – służymy profesjonalnym doradztwem prawnym na każdym etapie opisywanego procesu. Na takie działanie mogą zdecydować się osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, prowadzące zarówno działalność gospodarczą, jak i zawodową – między innymi:

 • spółki kapitałowe,
 • stowarzyszenia i fundacje,
 • instytucje naukowe lub badawcze,
 • związki zawodowe,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych.

Procedura ta nie jest więc zarezerwowana wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność produkcyjną, handlową czy usługową.

restrukturyzacja przedsiębiorstw Białystok

Kiedy warto przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstw?

Do wszczęcia opisywanego procesu istnieją ustawowe przesłanki – pozytywne i negatywne. Pozytywne wskazują na niewypłacalność. W tym zakresie wyróżniamy przesłankę:

 • płynnościową – odnosi się do braku środków finansowych,
 • bilansową – stan niewypłacalności trwa przez 24 miesiące, a wysokość zadłużeń jest większa niż majątek przedsiębiorstwa,
 • związaną z zagrożeniem niewypłacalnością.

W przypadku negatywnych przesłanek konieczne jest wykazanie, iż wierzyciele nie zostaną pokrzywdzeni przez restrukturyzację (znaczenie ma tu fakt istnienia alternatywnego rozwiązania w postaci ogłoszenia upadłości). W przeciwnym wypadku sąd nie przyjmie wniosku; podobną decyzję podejmie, jeśli przedsiębiorca nie udowodni, że będzie w stanie ponieść koszty postępowań i spłacić dotychczasowe zobowiązania.

Zatem firma musi mieć zachowany pewien potencjał, który zapobiegnie upadłości. Mowa o wszystkich podejmowanych działaniach ukierunkowanych na zapewnienie warunków do dalszego funkcjonowania biznesu oraz wychodzenia z długów po usunięciu czynników, które wcześniej doprowadziły do problemów finansowych.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – pomoc Kancelarii Wynimko z Białegostoku

Stałą ofertą naszej kancelarii jest opracowywanie umów, statutów, regulaminów i innych ważnych dokumentów, nierozerwalnie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw kluczową funkcję spełnia wniosek do sądu oraz ocena szans na wszczęcie postępowania. Dokumentacja jest sporządzana przez doświadczonego prawnika wyspecjalizowanego w prawie podatkowym. Wskaże on najbardziej korzystne rozwiązania – wyróżniamy bowiem 4 typy postępowania:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu – polega na zawarciu układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami,
 • przyspieszone postępowanie układowe – zawarcie układu poprzedza przygotowanie spisu wierzytelności w trybie uproszczonym,
 • postępowanie układowe – nadzorca sądowy sporządza plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności,
 • postępowanie sanacyjne – zapewnia możliwość zmiany lub odstąpienia od niekorzystnych umów, przeprowadzenia redukcji zatrudnienia, a także rozłożenia długów na raty.

Adwokat może też udzielić porad oraz merytorycznych wyjaśnień w zakresie problematycznych zagadnień. W celu skorzystania z profesjonalnej pomocy zapraszamy na konsultację w naszej kancelarii w Białymstoku.

Menu