Adwokat Suwałki

Adwokat Suwałki

 świadczenie usług prawnych przez adwokata w Suwałkach

Założenie spółki zoo, założenie spółki jawnej, założenie spółki partnerskiejkomandytowej oraz komandytowo-aukcyjnej, a także kapitałowej wymaga profesjonalnego doradztwa, wybór rodzaju spółki ma bowiem decydujące znaczenie dla wewnętrznych relacji między wspólnikami i właściwie określa wszystkie obszary jej działania, ewentualnego przekształcania, a także likwidacji. Pomoc prawna jest na wszystkich tych etapach wskazana, a często nieodzowna.

Usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego

Wśród nich wszystkich szczegółowo można wymienić zagadnienia, w których nasza kancelaria świadczy usługi, a są to:

 • tworzenie i rejestracja spółek – począwszy od opracowania tekstu umowy spółki, poprzez doradzanie optymalnej formy spółki, a skończywszy na jej rejestracji w KRS, US i GUS,
 • zmiany w umowie spółki – co obejmuje zmiany wspólników, zarządu czy adresu etc.,
 • przekształcanie spółek – przekształcenie spółki dotyczy zazwyczaj ich fuzji (przejęcie majątku spółki) lub podziału, a kancelaria może być powołana do uczestnictwa w tych procesach zarówno przez stronę przejmowaną, jak i przejmującą; pomoc prawna w tym wypadku jest kompleksowa i obejmuje koordynowanie procesu wstępnej analizy i negocjacji, przygotowania odpowiednich dokumentów, a także uczestniczenie w finalizacji zamierzeń,
 • opiniowanie i opracowywanie wewnętrznej dokumentacji spółki – co obejmuje powiadomienia, uchwały, protokoły z posiedzeń akcjonariuszy czy wspólników etc.,
 • nadzorowanie zmian właścicielskich – w przypadku sprzedaży akcji czy udziałów,
 • nadzorowanie zaskarżania uchwał podjętych przez wspólników – i reprezentowanie ich przed sądem, czyli uczestniczenie w rozstrzyganiu sporów gospodarczych,
 • emisja obligacji – obejmuje przygotowanie przez kancelarię projektów uchwał, warunków ich emisji i propozycji ich nabycia, a także doradztwo przy ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności obligacyjnych,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału – szczególnie w przypadku, gdy wymagana jest do tego zmiana umowy spółki,
 • roszczeniach o dywidendę – w których pomoc prawna jest zazwyczaj bezwzględnie konieczna, a sprowadza się do opracowania pozwu o zapłatę i reprezentowania powoda na drodze sądowej,
 • likwidacja spółki – co niesie ze sobą obowiązek uregulowania wszelkich zobowiązań; kancelaria w tym względzie pomaga począwszy od sporządzenia odpowiednich dokumentów, po dokonanie czynności rejestracyjnych,
 • rozwiązanie spółki – co dotyczy spółek osobowych (jawnej, partnerskiej i komandytowej), a kancelaria zajmuje się kompleksowym zamknięciem działalności łącznie z podziałem majątku.

Pomoc prawna a prawo spółek

Prawo spółek jest skupione na działalności osób prawnych i fizycznych, które nawiązują ze sobą współpracę na podstawie określonej umowy lub statutu. Większość aspektów tego typu umów reguluje kodeks spółek handlowych i już na tym etapie wiedza z zakresu prawa ma niebagatelne znaczenie. Dlatego też kancelaria prawa podatkowego i gospodarczego Marka Wynimko, obejmująca swoim działaniem Białystok, Suwałki oraz Łomżę, świadczy usługi już na wstępnym etapie tworzenia spółki. Doradzamy więc w tym jak zarejestrować spółkę, jak założyć spółkę oraz jak napisać dobrą umowę spółki. Warunkuje ona bowiem większość aspektów funkcjonowania przedsięwzięcia bez względu na jego charakter.