Upadłość konsumencka

Pomoc prawna w upadłości konsumenckiej

Kancelaria Wynimko z Białegostoku zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy przedsiębiorcom, którzy borykają się z problemami finansowymi. Oferta dotyczy między innymi doradztwa prawnego w przypadku zamiaru ogłoszenia upadłości konsumenckiej (bankructwa). Jej celem jest oddłużenie osoby, której sytuacja finansowa stała się trudna, lecz nie wynikało to z umyślnego postępowania. Wówczas przede wszystkim sprawdzamy, czy Klient spełnia warunki niezbędne do oddłużenia się przed sądem.

Czym dokładnie jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to właściwie procedura sądowa, która umożliwia wyjście z długów. Może ona dotyczyć osoby, która nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, lecz prowadziła ją wcześniej, przed złożeniem wniosku. Jest to ważny element całego procesu, gdyż pozwala on na udzielenie pomocy również wnioskodawcom, w przypadku których nieprzynoszący zysków biznes doprowadził do poważnych problemów finansowych. Wówczas przedsiębiorca musi zamknąć firmę i wtedy może się oddłużyć w opisywany sposób.

Procedura ma charakter procesowy, czyli toczy się przed sądem, zatem Klienta powinien reprezentować adwokat znający historię danej firmy i mający doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Kancelaria Wynimko w Białymstoku zapewnia profesjonalną pomoc w tym zakresie – zachęcamy do konsultacji z naszymi prawnikami.

upadłość konsumencka białystok

Cel oddłużenia

Należy podkreślić, że upadłość konsumencka nie oznacza zwolnienia z obowiązku spłaty zadłużeń. Natomiast jej celem jest przerwanie niekorzystnej dla wnioskodawcy spirali długów – gdy zaciąga on kolejne długi, aby spłacić poprzednie zobowiązania. Wspomniana procedura wiąże się jednak z takimi formami wsparcia, jak:

 • pomoc sądowa w ugodowej spłacie długów,
 • ustalenie dogodnego terminu spłaty wierzycieli,
 • w wyjątkowych sytuacjach umorzenie zobowiązania, co ma miejsce na przykład po kilkuletnim spłacaniu długów – wtedy odstępuje się od konieczności spłaty pozostałych rat.

Sąd ocenia postawę osoby zadłużonej i jej możliwości finansowe. Na to może mieć wpływ działanie naszej kancelarii – wybór doświadczonego radcy prawnego przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i zwiększenie szansy na pomyślny przebieg procesu.

Korzyści z ogłoszenia bankructwa

Choć ogłoszenie bankructwa bywa postrzegane jako porażka, należy zwrócić uwagę na pewne korzyści, z jakimi wiąże się wdrożenie tych działań. Mowa między innymi o:

 • stabilizacji sytuacji finansowej osoby zadłużonej,
 • zatrzymaniu procesów destrukcyjnych, które doprowadziły do problemów,
 • zawieszeniu procesów windykacyjnych: przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych,
 • zatrzymaniu wzrostu odsetek, dzięki czemu dług nie powiększa się,
 • uprawnieniu, w przypadku sprzedaży przez syndyka domu lub mieszkania, do uzyskania pieniędzy w kwocie równej 12 lub 24 miesięcy przeciętnego czynszu.

Zdecydowanie więc wszczęcie procedury upadłościowej umożliwia tak zwany nowy start, stanowi ratunek w trudnej sytuacji i daje czas potrzebny na rozwiązanie problemów.

Kto może się oddłużyć?

Istnieją dwa podstawowe warunki, które wykluczają możliwość przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Należą do nich:

 • rażące niedbalstwo – a są to sytuacje, w których przedsiębiorca:
 • zaciągał kredyty niemożliwe do spłacenia względem osiąganego przychodu;
 • robił zbędne zakupy firmowe – mowa tu na przykład o sprzęcie specjalistycznym, w obiektywnej ocenie niezwiązanym z daną działalnością;
 • robił zakupy ratalne.
 • działanie umyślne – definiowane jest poprzez przemyślane kroki prowadzące do ukrywania lub pozbywania się majątku, co utrudnia spłatę wierzytelności; może to być na przykład przepisanie domu na rodzinę.

Natomiast jeśli do bankructwa doprowadziły działania osób trzecich, na przykład niewłaściwa praca podwykonawców, sąd nie obciąża tym wnioskodawcy. Ponadto nie ma przeszkód w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, gdy wpłynęły na nią nierzetelność kontrahentów lub kary umowne – w tych przypadkach nasza kancelaria również świadczy pomoc prawną. Aby zapobiec tego typu problemom warto wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie tak zwany system Compliance.

Jak pomagamy?

Klienci naszej kancelarii mają zapewnioną kompleksową obsługę, która obejmuje między innymi:

 • ocenę możliwości ogłoszenia bankructwa,
 • przygotowanie wniosku z uzasadnieniem, które odgrywa kluczową rolę w toku sprawy,
 • złożenie dokumentów do sądu,
 • uczestnictwo w postępowaniu sądowym.

Wymienione punkty w procedurze ogłoszenia upadłości konsumenckiej są w dużym stopniu zależne od uzasadnienia składanego wniosku. Jego przygotowanie wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów (na przykład z zakresu prawa spółek), zatem to zadanie warto powierzyć wykwalifikowanej osobie. Profesjonalne wsparcie otrzymają Państwo w naszej siedzibie w Białymstoku – zapraszamy na konsultację.

Skorzystaj z pomocy
– przyślij dokumenty

WAŻNE: Dołącz skany umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami do analizy sprawy.

  Menu