Zakładanie spółek Ełk

Jeśli poszukują Państwo pomocy prawnej związanej z zakładaniem spółek w Ełku, znajdują się Państwo w odpowiednim miejscu. Prawo spółek oraz prawo gospodarcze to bowiem działy, w których specjalizuje się nasza kancelaria.

Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa

Zakres zadań, z jakimi trzeba się zmierzyć podczas zakładania spółek, jest bardzo szeroki. Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego radcy prawnego Marka Krzysztofa Wynimko proponuje Państwu współpracę, w ramach której zajmie się każdym prawnym aspektem związanym z rejestracją spółki, jej przekształceniem czy zakończeniem działalności spółki.

Wsparcie prawne oraz podatkowe oferowane przez kancelarię w Ełku to pewność, że na każdym etapie pracy w ramach spółki wszelkie kwestie związane z jej funkcjonowaniem zostały precyzyjnie określone przez najlepszych specjalistów z branży. Obsługujemy wszystkie jednostki gospodarcze, bez względu na ich wielkość, zakres działalności, branżę czy formę. Współpracujemy ze spółkami z całej Polski – lokalizacja nie stanowi więc dla nas żadnej przeszkody.

Zakładanie spółek w Ełku – dobry start do pewny zysk

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych z zakładaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Decydując się na założenie spółki trzeba zmierzyć się z szeregiem wyzwań, takich jak zawarcie umowy (o której szerzej w dalszej części tekstu); wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (także wkładu niepieniężnego); powołanie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nasza placówka, nie tylko ta zlokalizowana w Ełku, ale i w pozostałych miastach regionu północno-wschodniego, zadba o każdy szczegół prawny Państwa spółki tak, by jej funkcjonowanie przebiegało bez przeszkód i przynosiło jak największe korzyści.

Rejestracja spółki

By zarejestrować spółkę, należy w odpowiedni sposób wypełnić dokumentację, na którą składają się formularze urzędowe oraz dokumenty spółki, jej organów i wspólników. Eksperci z kancelarii Marka Wynimko dzięki dużemu doświadczeniu i zaangażowaniu w pomoc prawną każdemu Klientowi sprawnie i szybko przeprowadzą Państwa przez postępowanie rejestracyjne.

Przekształcenie spółki

W przypadku rozszerzania działalności czy konieczności dostosowania przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków, niezbędne jest czasem przekształcenie spółki. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych proces ten przebiega w trzech fazach, z których pierwsza (menadżerska) polega na sporządzeniu w formie pisemnej planu wraz z załącznikami. W fazie drugiej – właścicielskiej – podejmuje się uchwały o przekształceniu, a wspólnicy w formie pisemnej potwierdzają członkostwo w spółce przekształconej. W ostatniej fazie – sądowej – dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednio przygotowanego dokumentu. Spółka przekształcana zmienia się wówczas na przekształconą.

Umowa spółki

By dokument umowy spółki spełniał wszystkie wymogi prawne i formalne, a jednocześnie stanowił oparcie w funkcjonowaniu spółki, musi być precyzyjny, wyczerpujący, kompleksowy i zrozumiały. Eksperci z zakresu prawa spółek oraz prawa gospodarczego stworzą dla Państwa zapisy umożliwiające sprawne funkcjonowanie oraz stanowiące idealną bazę do rozwoju przedsiębiorstwa. Dokumenty powstające w naszej kancelarii nie są ani zbyt szczegółowe, ani zbyt ogólne; uwzględniają różnorodne aspekty przyszłych przemian; są zrozumiałe i jasne; regulują czynności odbywające się w ramach pracy spółki tak, by prosto i szybko można było podejmować trafne decyzje, a zarazem sprawnie się komunikować.

Zakończenie działalności spółki na przykładzie firm z Ełku

Rozwiązanie spółki nie zawsze musi oznaczać jej likwidację. Kiedy wspólnicy rozważają ewentualność zakończenia działalności, warto skonsultować swoje plany z prawnikami. Odpowiednia wiedza ekspertów i doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji, przeprowadzaniu czynności likwidacyjnych, czy wyrejestrowaniu spółki są niezbędne w procesie rozwiązania spółki.

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego radcy prawnego Marka Krzysztofa Wynimko oferuje profesjonalną i bardzo sprawną obsługę prawną oraz podatkową. Do współpracy zapraszamy osoby planujące zakładanie spółek w Ełku, a także na terenie całego kraju.

Menu