Witaj na stronie mojej Kancelarii


Nazywam się Marek Krzysztof Wynimko. Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Od lat z powodzeniem prowadzę białostocką Kancelarię Prawa Gospodarczego i Podatkowego, świadczącą usługi dla osób fizycznych i osób prawnych z całej Polski. Wraz ze współpracującym ze mną zespołem doskonałych specjalistów z różnych dziedzin, oferuję rozbudowany katalog usług prawnych w sprawach podatkowych, administracyjnych, a także dotyczących prawa gospodarczego i budowlanego oraz – co pragnę podkreślić – w zakresie prawa wekslowego i papierów wartościowych. Działalność mojej kancelarii obejmuje również szeroko rozumiane prawo cywilne, rodzinne i spadkowe.

Od początku prowadzenia działalności w kancelarii firmowanej moim nazwiskiem z sukcesami zajmuję się wieloaspektową pomocą prawną w zakresie: prawa podatkowego, celnego, kontroli podatkowej, jak również w sprawach dotyczących kontroli skarbowej oraz karno-skarbowej.

Oferuję kompleksową obsługę prawną dopasowaną do indywidualnych potrzeb prowadzonego przez moich Klientów biznesu i oczekiwań tych z Państwa, którzy zwracają się o pomoc do prowadzonej przeze mnie kancelarii radców prawnych. Mój zespół wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego łączy z wiedzą dotyczącą prawa podatkowego i karnego, a dzięki konsultacjom z doradcą podatkowym znajdujemy i przygotowujemy optymalne rozwiązania podatkowe.

Nasze specjalizacje

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc.


Prawo podatkowe i celne

Podatki to dziedzina w której kancelaria się specjalizuje. Od wielu lat reprezentuje klientów podczas kontroli skarbowej i podatkowej, w trakcie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Aktualnie prowadzi doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie podatków vat, cit, pit, podatków lokalnych, pcc oraz unikania podwójnego opodatkowania. Kancelaria pomaga także dokonywać optymalizacji podatkowej.

Prawo administracyjne

Wspieramy naszych Klientów w dopełnianiu niezbędnych formalności, sporządzając opinie prawne w zakresie prawa administracyjnego, przygotowując pisma, wnioski oraz odwołania od decyzji administracyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach o przekształcenie użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich, wywłaszczenia nieruchomości oraz związanych z rentą planistyczną.

Prawo cywilne

Zespół kancelarii posiada duże doświadczenie w zakresie spraw zobowiązaniowych i odszkodowawczych powstałych na tle wykonywania rożnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Kancelaria prowadzi także sprawy w zakresie prawa rzeczowego i odszkodowawczego oraz ze skargi pauliańskiej.

Prawo karne skarbowe

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego pozwala występować radcom prawnym w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Znajomość prawa podatkowego i doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przez urząd kontroli skarbowej sprawia, że dajemy rękojmię skuteczności i wysokiej jakości usług w tym zakresie.

Prawo gospodarcze i Prawo spółek

Świadczymy w tym zakresie takie usługi jak: Zakładanie spółek, doradztwo korporacyjne, prawne wspieranie zarządów spółek, fuzje i przekształcenia. Prawnicy kancelarii pomagają w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego – od spółek osobowych, przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po spółki akcyjne. Dodatkowo oferujemy usługi polegające na optymalizacji podatkowej oraz pomagamy przy wyborze najkorzystniejszej formy prawnej dla Państwa działalności.

Prawo budowlane

Praktyka kancelarii w dziedzinie prawa budowlanego jest bardzo bogata z uwagi na wieloletnią obsługę prawną przedsiębiorstw budowlanych i firm deweloperskich. Pomagamy i doradzamy na każdym etapie procesu budowlanego. Pomagamy naszym klientom uzyskiwać warunki zabudowy i pozwolenia na budowę, negocjować i przygotowywać umowy o roboty budowlane oraz dokonywać końcowego odbioru prac. Prowadzimy sprawy sądowe z powodu niewykonania umowy, niedotrzymania warunków umowy oraz wadliwości robót.

Prawo wekslowe

Prawo wekslowe to jeden z najdłużej obowiązujących aktów prawnych w Polsce, jednocześnie słabo znany. W naszej praktyce skupiamy się na prawie wekslowym i gospodarczym wykorzystaniu weksla. Prowadzimy szereg postępowań sądowych, dotyczących dochodzenia praw z weksla przed sądem. Doradzamy Klientom odnośnie wypełnienia, wystawienia lub otrzymania dokumentu weksla. Oferujemy przygotowanie weksli oraz sporządzenie deklaracji wekslowych, jak również szczegółowych opinii prawnych, przedstawiających wszelkie prawne aspekty zobowiązań wekslowych.

Stała obsługa prawna

Kancelaria szczególnie intensywnie zajmuje się stałą obsługę prawną przedsiębiorców i firm. Usługa ta zapewnia bezpieczeństwo i stabilność a także pozwala się w całości skupić na rozwijaniu swojej działalności gospodarczej. Dzięki możliwości zapewnienia kompleksowych usług – od doradztwa podatkowe, przez przekształcenia spółek i windykacje należności od dłużników – obsługa prawna świadczona przez kancelarię to dobry wybór dla każdej firmy.

Obsługa projektów z UE

Beneficjenci środków pochodzących z funduszy europejskich znajdą w naszej kancelarii doraźną i systemową pomoc prawną. Skutecznie uczestniczymy zwłaszcza w rozwiązywaniu sporów na linii beneficjent – instytucja finansująca, poprzez: opiniowanie kwalifikalności wydatków i dokumentów aplikacyjnych, wskazywanie zakresu możliwych w projektach działań, analizę wyników kontroli.

Pomoc prawna – produkty bankowe

Osoby, które skorzystały z niepewnych dla siebie z ekonomicznego punktu widzenia produktów bankowych, znajdą kompleksową i profesjonalną pomoc w naszej kancelarii. Oferujemy usługi prawne w zakresie kredytów frankowych, polisolokat i innych produktów finansowych. Analizujemy dokumenty, doradzamy i podejmujemy działania.

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadza ujednolicone zapisy prawne, do których przestrzegania zobowiązane są instytucje gromadzące i zarządzające bazami danych osobowych, a działające na terenie Unii Europejskiej. Przedstawiamy naszym Klientom interpretację najnowszych przepisów oraz oferujemy usługi związane z nadzorem nad prawidłową ochroną danych osobowych. Realizujemy profesjonalne audyty w tej dziedzinie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ochrona prawna własności intelektualnej, czyli wszystkich wytworów ludzkiego rozumu, które przybrały postać materialną, to zadanie dla doświadczonych prawników. W naszej kancelarii otrzymacie Państwo wszelką pomoc w dziedzinie ochrony praw autorskich oraz własności przemysłowej. Możemy reprezentować Państwa w sprawach sądowych lub zaoferować usługi doradcze. Pomożemy również w przeprowadzeniu całego procesu prawnego, prowadzącego do objęcia ochroną danego dzieła.

Poznaj nasz zespół


radca prawny Marek Krzysztof Wynimko

MAREK KRZYSZTOF WYNIMKO

RADCA PRAWNY


Na terenie Niemiec i Austrii współpracujemy z:

adwokat Tomasz Gaj

Referencje

Klientami, którzy nam zaufali są m.in.:


Kontakt

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy prawnej, skontaktuj się z nami.


Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek K. Wynimko

Marek K. Wynimko

ul. Świętokrzyska 5 lok.1, 15-843 Białystok
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30
+48 85 662 31 52
+48 509 337 400
+48 85 875 51 00
radcaprawny@wynimko.pl

Zapisz się do newslettera