Spory budowlane

Spory budowlane należą do jednych z najczęściej rozpatrywanych przez kancelarię prawa podatkowego i gospodarczego Marka Wynimko w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, a do naszych klientów należą zarówno deweloperzy, projektanci oraz wykonawcy robót budowlanych, jak i odbiorcy nieruchomości. Wszystkie spory staramy się rozwiązywać polubownie doradzając odpowiednie działania lub je podejmując, a gdy nie jest to możliwe reprezentujemy naszych klientów na drodze procesu sądowego.

Spory budowlane Białystok

Zakres typowych sporów budowlanych

Postępowania, w których najczęściej podejmujemy się ochrony praw i interesów naszych klientów oraz obszary, w których doradzamy, dotyczą:

 • negocjowania umów budowlanych,
 • negocjowania umów developerskich,
 • dochodzenia należności z tytułu wykonania robót budowlanych,
 • dochodzenia praw w przypadku niewykonania umów lub ich nieprawidłowego wykonania,
 • sporów dotyczących treści umów,
 • reprezentowania stron w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentowania stron w przypadku odstąpienia od umowy o roboty budowlane,
 • w przypadku dochodzenia roszczeń od inwestora przez członków konsorcjum,
 • sporów w przedmiocie wynagrodzeń dodatkowych w przypadku braku odpowiednich aneksów do umowy – roszczenia wówczas są oparte na przepisach o bezpodstawnym wzbogacenia się strony pozwanej,
 • w przypadku dochodzenia wynagrodzenia przez podwykonawców (przy braku zgody wyraźnej lub milczącej inwestora) – z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że w takim przypadku wystarczające jest wyrażenie zgody przez inwestora w sposób dorozumiany czynny,
 • sporów dotyczących konsekwencji rodzaju umów, co wynika z ich nazwy – co ma niebagatelne znaczenie w przypadku umów budowlanych, choć wydaje się, że to treść umowy, a nie jej nazwa są decydujące; tak jednak nie jest i w przypadku niewłaściwego doboru umowy – o dzieło, w przeciwieństwie do umowy budowlanej, podwykonawca może stać się stroną pokrzywdzoną, gdy przedsięwzięte prace nie mają jednoznacznego charakteru, jak budowa domu, gdyż:
 • inwestor nie odpowiada wówczas (przy umowie o dzieło) solidarnie z wykonawcą wobec podwykonawcy – a niesie to ze sobą chociażby brak możliwości wykorzystania opisywanej wcześniej w dochodzeniu swoich praw zgody inwestora dorozumianej czynnej,
 • brak gwarancji zapłaty dla podwykonawcy,
 • oraz fakt, iż roszczenia z tytułu umowy o dzieło (2 lata) ulegają przedawnieniu w terminie krótszym, niż umowy o roboty budowlane (3 lata).

Kiedy pomoc prawna jest wskazana?

Problemów prawnych w zakresie sporów budowlanych jest wiele, a większość z nich dotyczy wynagrodzeń, odbioru robót budowlanych oraz administrowania kontraktami. Wynika to częściowo z nieznajomości prawa przez strony, z niewłaściwego przygotowania umów, ale też ze skomplikowanych formuł prawnych regulujących przedsięwzięcia budowlane oraz ich ilości.

Jedynie prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa gospodarczego zna je wszystkie i potrafi odpowiednio poprowadzić spory gospodarcze ku możliwym i zadowalającym dla klienta rozwiązaniom na każdym etapie – negocjacji, mediacji, arbitrażu i przed sądem.

Menu