Planowanie sukcesji

Sukcesja w firmie to złożony proces, w efekcie którego dochodzi do transferu władzy nad przedsiębiorstwem. Transfer ten pociąga za sobą zmianę na kierowniczym stanowisku, ale ma również szereg innych ważnych skutków, także pozaprawnych. Z racji na złożoność zagadnienia, planowanie sukcesji jest, zwłaszcza dla rodzinnych firm, koniecznością gwarantującą skuteczność procesu.

Głównymi podmiotami sukcesji są nestor – przekazujący pełnię praw i obowiązków związanych ze swoim stanowiskiem, oraz sukcesor, czyli osoba przejmująca władzę w przedsiębiorstwie.

Źle przeprowadzona sukcesja negatywnie odbije się na kondycji przedsiębiorstwa

Częstym błędnym przekonaniem przedsiębiorców jest przeświadczenie o szybkości i łatwości sukcesji po śmierci nestora. Niestety, nie wystarczy zarejestrowanie nowej działalności pod istniejącą nazwą, a spotyka się w praktyce takie przypadki. Taki akt jest złamaniem wielu przepisów podatkowych i administracyjnych, co rodzi reperkusje ze strony urzędów skarbowych oraz administracji.

Sukcesja przedsiębiorstwa wymaga usystematyzowanych i długofalowych działań. Nieznajomość procedur, przepisów i metodologii procesu grozi poważnymi konsekwencjami. Możliwe, że nawet upadłością firmy, spowodowaną niemożnością utrzymania ciągłości zarządzania, podziałem majątku czy sporami spadkowymi, blokującymi możliwość kontynuowania legalnie działalności.

Obsługa prawna firm Białystok

Wielowymiarowe podejście do planowania sukcesji

Proces sukcesyjny obejmuje nie tylko sferę biznesową, związaną z działalnością firmy, ale i sferę majątku osobistego oraz sytuację rodzinną. Rodzi to konieczność znajomości różnych gałęzi prawa, których, często niejednoznaczne, zapisy, czynią sukcesję czynnością skomplikowaną i wielowymiarową.

Nasza kancelaria prawna udziela kompleksowej pomocy poprzez opracowanie i pomoc we wdrożeniu szczegółowego planu sukcesji. Dzięki doświadczeniu w doradztwie podatkowym dla wielu rodzinnych firm oraz pogłębionej znajomości prawa podatkowego, spadkowego i spółek udało się nam wypracować elastyczny model planowania sukcesji, uwzględniający aspekt prawny, majątkowy, rodzinny i administracyjny.

Planowanie sukcesji jako ramowy plan działań jest gwarancją istnienia firmy

Planowanie sukcesji oznacza też określenie dalszego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przygotowujemy podstawy prawno-administracyjne, które pozwolą na szybkie przekazanie firmy sukcesorowi – nawet w razie nieprzewidzianych zdarzeń (tzw. plan awaryjny sukcesji).

Nie ograniczamy się jedynie do planowania spadkowego, które ma węższy zakres znaczeniowy i wiąże się jedynie z przekazaniem majątkowych tytułów własności.

Przygotowując harmonogram działań sukcesyjnych, wykorzystujemy znajomość:

  • prawa rodzinnego w zakresie własności małżeńskiej, rozliczenia mas majątkowych, małżeńskich umów majątkowych, zarządzania majątkiem małoletnich dzieci,
  • prawa spadkowego w obszarze zasad dziedziczenia i czynności spadkowych,
  • prawa cywilnego pod kątem własności nieruchomości i odpowiedzialności wynikającej z trwających zobowiązań,
  • prawa handlowego i gospodarczego w zakresie prowadzenia i dysponowania firmą oraz zachowania ciągłości zarządczej w sytuacjach lodowych,
  • prawa podatkowego w obszarze spadków, darowizn, podatku dochodowego, VAT, PCC, w czynnościach związanych z sukcesją.

Planowanie sukcesji – najważniejsze punkty planu

Opracowanie planu sukcesji zawsze zaczynamy od analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz powiązanej z nim struktury majątku osobistego rodziny. W szczególności zwracamy uwagę na:

  • stworzenie scenariusza na okoliczność śmierci lub niemożności pełnienia obowiązków biznesowych przez kluczowe w przedsiębiorstwie osoby,
  • zaplanowanie rozwiązań na wypadek sytuacji osobistych wpływających na kondycję firmy (małżeństwo, rozwód),
  • skutki ustawowego dziedziczenia i możliwość ich zmiany z uwzględnieniem struktury rodziny,
  • wpływ formy prawnej przedsiębiorstwa na proces sukcesyjny.

W trakcie sukcesji rodzinnej ważne jest spojrzenie i podejście kompleksowe, uwzględniające po pierwsze różne dziedziny prawa, a po drugie powiązania pomiędzy sytuacją majątkową rodziny i firmy.

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek K. Wynimko opracuje w Państwa firmie długofalowy i kompletny plan sukcesji, dzięki któremu przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem przebiegnie płynnie nawet w wypadku sytuacji nagłych, co zapewni ciągłość działalności i uchroni przed stratami finansowymi lub upadłością.

Menu