Zasiedzenie nieruchomości

Z prawniczego punktu widzenia sprawy o zasiedzenie nieruchomości są niezwykle interesujące, tym bardziej kiedy dla rozwikłania stanu prawnego nieruchomości trzeba sięgnąć do tak odległych naszym czasom aktów prawnych jak Kodeks Napoleona czy Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego.

Zasiedzenie nieruchomości Białystok

 

Skorzystanie z usług specjalisty w sprawach o zasiedzenie nieruchomości

Nierzadko spotyka się sytuacje, w których pomimo tego, że od wielu lat nieruchomość pozostaje w posiadaniu określonej osoby, rodziny czy też podmiotu prawa, to według dokumentacji zgromadzonej w miejscowym wydziale geodezji jako jej właściciel figuruje ktoś zupełnie inny albo też w ogóle nie wiadomo kto nim jest.

W takich przypadkach warto jest wyjaśnić i należycie uregulować prawo własności danego obiektu, aby zaoszczędzić w przyszłości kłopotu i sobie i swoim następcom prawnym.

Zasiedzenie pomimo tego, że następuje niejako automatycznie – z mocy prawa, wymaga uzyskania sądowego orzeczenia stwierdzającego nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia. Nie ma innej drogi dla uzyskania własności nieruchomości, której właściciel nie jest znany lub nie żyje od lat, a o jego spadkobiercach słuch zaginął. Takie sprawy w większości wymagają poczynienia ustaleń sięgających wiele lat wstecz i dlatego są bardzo trudne do samodzielnego prowadzenia.

Podobnie jak sprawy sporne, w których właściciel lub współwłaściciele obiektu są znani, ale na „oddanie” nieruchomości się nie godzą, pomimo tego, że od lat nie wykonują przysługującego im prawa własności. W związku z tym, że sprawa o zasiedzenie zawsze musi się toczyć przed sądem w ramach postępowania nieprocesowego, skorzystanie z pomocy profesjonalisty wydaje się najbardziej słusznym rozwiązaniem.

Doświadczenie w obszarze prawa nieruchomości pomaga w prowadzeniu spraw o zasiedzenie

Kancelarie prawne oferują w tym zakresie kompleksowe doradztwo prawne dotyczące kwestii związanych z zasiedzeniem nieruchomości. Oferują nie tylko profesjonalne zastępstwo procesowe, ale także udzielamy w tym przedmiocie konsultacji prawnych oraz podatkowych. W zależności od preferencji i oczekiwań klientów wyjaśniają podczas spotkania lub w drodze pisemnej wszelkie aspekty z zasiedzeniem nieruchomości w dobrzej i złej wierze czy też problematyczne kwestie zasiedzenia nieruchomości pomiędzy współwłaścicielami.

Doradzają także w zakresie określonych rozwiązań procesowych oraz szacują stopień ich powodzenia. Adwokaci zapewniają kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

Menu