Ceny transferowe

Dokumentacja cen transferowych – obsługa podmiotów powiązanych w Białymstoku

Pełnimy kompleksowe usługi w zakresie opieki nad dokumentacją zgodną z ustawą CIT dotyczącą cen transferowych. Główny cel działań naszej kancelarii w Białymstoku skupia się na:

 • doradztwie w zakresie ryzyka podatkowego w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
 • tworzeniu modeli redukujących ryzyko finansowe i chroniących przedsiębiorstwo przed prawnymi skutkami rynkowych „niejasności”,
 • odciążeniu przedsiębiorcy z konieczności samodzielnego wykonania i prowadzenia dokumentacji cen transferowych.

Ceny transferowe – unikanie ryzyka podatkowego

Od czasu wejścia w życie dnia 1 stycznia 2017 roku przepisów zmieniających oblicze cen transferowych pomagamy przedsiębiorcom w ich sprawnej obsłudze prawnej. Podatnicy w tym systemie są w pewnym stopniu narażeni na przykre konsekwencje ze strony urzędu skarbowego, w przypadku popełnienia błędów w rozliczeniach.

Dotyczy to zawyżania lub zaniżania kosztów względem wartości rynkowej dóbr niematerialnych, towarów lub usług świadczonych dla podmiotów powiązanych.

Jednym z nowych elementów jest konieczność przygotowywania analiz porównawczych, co powiązane jest z przekraczaniem progów przychodów i kosztów. Należy zwrócić uwagę, iż wykonanie studium porównawczego tego typu jest wskazane nie tylko wówczas, gdy stało się dla przedsiębiorstwa obligatoryjne.

Również wtedy, gdy nie powstał taki obowiązek, co jest związane z obrotami przedsiębiorstwa, warto wykonać analizę porównawczą, gdyż chroni ona przed kwestionowaniem wartości rynkowej dokonywanych transakcji.

Dokumentacja cen transferowych (Białystok)

W zakresie dokumentacji cen transferowych nasza kancelaria w Białymstoku dba szczególnie o:

 • konsultacje w zakresie oceny poprawności posiadanej dokumentacji,
 • stworzenie adekwatnych do rynku profili cen transferowych,
 • przygotowywanie wymienionych analiz porównawczych,
 • wsteczny audyt dla wykonanych transakcji,
 • pomoc powiązanym podmiotom w restrukturyzacji i optymalizacji rozliczeń,
 • stworzenie skutecznego systemu wewnętrznego obiegu dokumentacji w grupie powiązanej,
 • lub całościowe przejęcie opieki i odpowiedzialności nad dokumentacją cen transferowych przedsiębiorstwa,
 • a także prawne reprezentowanie przedsiębiorstwa przed urzędem skarbowym.

Obsługa podmiotów powiązanych w Białymstoku

Naszą Kancelarię Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek K. Wynimko w Białymstoku tworzy zespół doświadczonych prawników zajmujących się poza obsługą podmiotów powiązanych wszystkimi aspektami prawa gospodarczego.

Zyskujemy dzięki temu szerokie spojrzenie na problematykę prawa gospodarczego, jak również jesteśmy wysoce wyspecjalizowani w jego poszczególnych aspektach.

Pomoc w zakresie cen transferowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji i wszystkich pozostałych związanych z tym czynności stanowi dla nas misję, gdyż zdajemy sobie sprawę jak obciążające i czasochłonne jest to dla wszystkich przedsiębiorców.

Menu