Ulga badawczo-rozwojowa

Pomoc w uzyskaniu ulgi badawczo-rozwojowej

Jak wiadomo, dobra znajomość prawa przyczynia się do korzystania z wielu udogodnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wiadomo jednak również, że prawo jest na tyle skomplikowane, iż nierzadko tylko prawnik może sobie z nim skutecznie poradzić. Dotyczy to między innymi nowinek na rynku podatkowym i do takich właśnie należy od 2016 roku możliwość uzyskania ulgi badawczo-rozwojowej (B+R). Nasza kancelaria prawna w Białymstoku pomoże Państwu w tym zakresie.

Warunki uzyskania ulgi badawczo-rozwojowej

Ulga badawczo-rozwojowa, a niegdyś „ulga na nabycie nowych technologii”, umożliwia odliczenie od podstawy podatku kosztów kwalifikowanych (między innymi pracowniczych), co dotyczy projektów unijnych realizowanych z pozyskanych wcześniej środków. To co istotne to fakt, iż:

  • ulga nie dotyczy działalności rolniczej,
  • wynika głównie z poniesionych kosztów przeznaczonych na badania naukowe i/lub rozwojowe,
  • może być rozliczana wówczas, gdy podatnik rozlicza się w progresywnej skali podatkowej (PIT 36) lub przy jednolitej, 19% stawce podatkowej (PIT 36L).

Ulgę badawczo-rozwojową rozlicza się za poprzedni rok. Odliczeń dokonuje się również przez 3 kolejne lata w przypadku strat lub dochodu niższego od przysługujących odliczeń, począwszy od roku, w którym one wystąpiły.

Koszty uprawniające do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

Wymienione już koszty kwalifikowane, na podstawie których podatnik rozlicza poniesione straty, dotyczą:

  • wynagrodzeń pracowników i innych przysługujących im należności,
  • kosztów związanych z działalnością BR związanych z zakupem materiałów służących realizacji rozliczanych projektów,
  • nabycia pomocy naukowych w postaci: ekspertyz, opinii i różnego typu usług doradczych,
  • wypożyczenia i/lub korzystania z aparatury badawczej,
  • oraz zwrotów amortyzacyjnych.

Ponadto istnieją dodatkowe warunki regulujące odliczenia, jak maksymalne kwoty obniżające dochody. Zatem rozliczanie ulgi badawczo rozwojowej wymaga dużej biegłości w przepisach prawa podatkowego, stąd też pomoc prawna jest zalecana obligatoryjnie.

Rozliczanie ulgi badawczo-rozwojowej w Białymstoku

Nasza kancelaria prawna znajdująca się w Białymstoku skutecznie i sprawnie przejmuje za klientów obowiązek, ale też możliwość rozliczania ulgi badawczo-rozwojowej. Zmniejszamy dla Państwa obciążenie fiskalne, a ukazując korzyści ze stosowania ulg, mamy skromną nadzieję, przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego naszego regionu. Serdecznie zapraszamy do naszej kancelarii i do powierzenia nam Państwa spraw podatkowych w stałej lub okresowej współpracy.

Menu