Kontrola skarbowa

Prowadzenie działalności gospodarczej jest obarczone ryzykiem kontroli podatkowych i skarbowych, których celem jest stwierdzenie zgodności stanu faktycznego z deklarowanym w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych. Procedury te, nawet w przypadku niestwierdzenia uchybień, są źródłem stresu dla przedsiębiorców i obciążeniem dla firmy.

Profesjonalna pomoc naszej kancelarii, wyspecjalizowanej w dziedzinie prawa podatkowego, to odciążenie i wsparcie dla przedsiębiorstwa podczas postępowania. Zapewniamy audyt, stałe doradztwo oraz inicjatywę wnioskową na każdym etapie kontroli.

Gwarantem skutecznej pomocy jest radca prawny Marek Krzysztof Wynimko, który od ponad 30 lat reprezentuje klientów kancelarii w sprawach podatkowych.

Kontrola skarbowa Białystok

W trakcie kontroli skarbowej przedsiębiorca ma również prawa, nie tylko obowiązki

Wielu właścicieli przedsiębiorstw nie zna swoich praw i możliwości działania oraz procedur kontrolnych, określonych w ustawie o Kontroli Skarbowej. Często już na wstępie stawiają się w niekorzystnej sytuacji, godząc się np. na natychmiastową, kontrolę, bez zachowania ustawowego okresu pomiędzy zawiadomieniem a wszczęciem postępowania.

Co więcej, niepełna wiedza przedsiębiorców może być wykorzystana przez organ podatkowy do wydania niekorzystnej decyzji, opartej o niepełny materiał dowodowy. W takim wypadku zawsze lepiej zdać się na doradztwo i asystę kancelarii prawnej posiadającej specjalistów, poruszających się sprawnie pośród meandrów prawa podatkowego.

Zawiadomienie o zamierzonej kontroli podatkowej powinno mieć formę pisemną i zostać doręczone przedsiębiorcy najpóźniej 7 dni przed wszczęciem kontroli, i nie później niż 30 dni. Czas ten warto wykorzystać na przygotowanie się do wizyty urzędników i konsultację z ekspertami.

Kluczowe obszary pomocy naszej kancelarii w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej

Pomoc naszej kancelarii podczas reprezentowania Państwa firmy w trakcie kontroli organu podatkowego jest kompleksowa i ma charakter ciągły.

 • analizujemy problem – zapoznajemy się z przedmiotem kontroli, dokumentami finansowymi,
 • opracowujemy strategię i taktykę przedsiębiorstwa na czas kontroli,
 • podczas trwania kontroli:
  • aktywnie uczestniczymy w całym procesie, podejmując inicjatywę dowodową oraz przedstawiając, w razie uzasadnionej konieczności, wnioski o przeprowadzenie dowodów,
  • reagujemy, udzielając stałego doradztwa w oparciu o praktykę i przepisy prawa podatkowego.
 • po przeprowadzonej kontroli podatkowej:
  • piszemy zastrzeżenia do protokołu kontroli,
  • składamy pisma odwoławcze od niekorzystnej decyzji podatkowej.

Kontrola podatkowa i skarbowa wymagają przede wszystkim solidnego przygotowania ze strony przedsiębiorcy. Dzięki działaniom naszej kancelarii Państwa firma będzie nie tylko dobrze przygotowana, ale również skutecznie broniona przed nieprawidłowościami i reprezentowana w sposób w pełni wykorzystujący możliwości prawa.

Menu