Akcyza na samochód

W ramach świadczonych przez kancelarie prawne usług, specjaliści pomagają swoim klientom w dokonaniu rozliczenia podatku akcyzowego od importu samochodów osobowych. Dokonują niezbędnych formalności zgłoszeniowych, wypełniają wymagane dokumenty i reprezentują ich przed właściwymi organami. Ich pomoc jest kompleksowa i sprawia, że cała procedura odbywa się w sposób niekłopotliwy dla właściciela sprowadzonego auta.

Akcyza na samochód Białystok

Akcyza na samochód sprowadzany do Polski

Nie ma przy tym znaczenia, czy sprowadzane auto osobowe jest nowe, czy też używane oraz czy przyjechało do nas z Niemiec, czy przypłynęło z USA.

O tym natomiast, czy samochód jest samochodem ciężarowym, czy osobowym decyduje jego stan techniczny. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych samochód ciężarowy nie może mieć np. tylnych siedzeń, pasów bezpieczeństwa i innych atrybutów standardowych dla pojazdu osobowego. Obecność pasów, szyb, klamek, uchwytów, wentylacji czy otworów w podłodze na umocowanie foteli, decyduje o klasyfikacji pojazdu jako osobowego.

Dodać należy, że wymontowanie tylnego rzędu siedzeń nie dyskwalifikuje auta jako samochodu osobowego.

Jakie czynności podlegają akcyzie na samochód?

Zgodnie z przepisem art. 100 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym jest:

  • import spoza UE samochodu osobowego, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce,
  • nabycie samochodu osobowego w innym kraju członkowskim UE, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce,
  • dokonanie na terenie Polski pierwszej sprzedaży samochodu osobowego wcześniej niezarejestrowanego, wyprodukowanego w Polsce lub samochodu, który został sprowadzony na teren Polski z innego kraju członkowskiego lub spoza obszaru celnego UE i nie została uiszczona od niego akcyza,
  • dokonanie w Polsce sprzedaży niezarejestrowanego samochodu osobowego, następującej po sprzedaży, o której mowa powyżej, jeżeli nie uregulowano akcyzy w pełnej wysokości, a w wyniku toczącego się postępowania kontrolnego, podatkowego albo kontroli podatkowej ustalono, że podatek nie został zapłacony.

I tak: w przypadku importu samochodu spoza terytorium UE, obowiązek zapłaty podatku akcyzowego powstaje w tym samym dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa celnego doszło do powstania tzw. długu celnego.

Podstawę opodatkowania stanowi wówczas co do zasady wartość celna samochodu powiększona o należne cło.

W przypadku natomiast nabycia wewnątrzwspólnotowego podstawą opodatkowania jest cena zakupu samochodu osobowego, a obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym powstaje z dniem:

  • sprowadzenia samochodu z terytorium innego państwa członkowskiego do Polski, jeżeli oczywiście nabycie prawa własności nastąpiło przed dokonaniem jego przemieszczenia,
  • nabycia prawa własności, w przypadku gdy nastąpiło ono już po sprowadzeniu auta do Polski
  • złożenia wniosku o rejestrację samochodu w Polsce przez osobę nie będąca jego właścicielem, jeżeli samochód został zakupiony i sprowadzony z innego kraju członkowskiego

W przypadku sprzedaży niezarejestrowanego samochodu osobowego w Polsce, obowiązek podatkowy powstaje z dniem jego wydania kupującemu, a w przypadku takich czynności jak zamiana, czy darowizna z dniem wykonania tych czynności.

Stawka akcyzy na samochód jest uzależniona od pojemności silnika

Wysokość stawki akcyzy na samochody osobowe określa art. 105 ustawy o podatku akcyzowym. Wynosi ona:

  • 18,6% podstawy opodatkowania w przypadku pojazdów o pojemności silnika przekraczającej 2000 centymetrów sześciennych,
  • 3,1% podstawy opodatkowania dla innych samochodów osobowych.

Należy pamiętać, że jeżeli cena auta na umowie lub fakturze zostanie zaniżona, co wzbudzi uwagę urzędnika celnego, może on za podstawę naliczenia akcyzy przyjąć wycenę pojazdu sporządzoną za pomocą takich programów jak Eurotax lub Audatex.

Organem właściwym w sprawach o rozliczenie akcyzy jest naczelnik urzędu celnego w I instancji oraz dyrektor izby celnej jako organ odwoławczy. Ich właściwość miejscową ustala się według miejsca wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego generującego powstanie obowiązku podatkowego.

Dopełnienie formalności związanych z opłaceniem akcyzy za samochód może okazać się skomplikowane dla osób, które na co dzień nie zajmują się tego typu kwestiami. Są to jednak czynności rutynowe dla radców prawnych, dlatego warto się do nich zwrócić, by nie narażać się na popełnienie uchybień.

Menu