Restrukturyzacja firmy

Pomoc prawna w restrukturyzacji firmy

Kancelaria prawna Wynimko & Partnerzy z Białegostoku świadczy pomoc prawną dla firm i przedsiębiorstw. W przypadku restrukturyzacji firmy nasze usługi w szczególności dotyczą niewypłacalności lub takowego zagrożenia. Czynności przeprowadzamy zgodnie z unormowanym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 roku przebiegiem. Dotyczy to również trudności skojarzonych z Covid-19 i ustawy dotyczącej dopłat do oprocentowania bankowych kredytów w związku pandemią i jej skutkami.

Zapewniamy kompleksową pomoc w restrukturyzacji firmy

Oferta naszej Kancelarii Wynimko & Partnerzy w Białegostoku jest bardzo obszerna w zakresie restrukturyzacji firmy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze jej elementy, wśród których m.in. przeprowadzamy:

 • analizy ekonomiczne i prawne dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysowych i nagłych sytuacjach,
 • podobne analizy skupiające się na przesłankach wdrażania restrukturyzacyjnych procedur – oceniamy czy przesłanki zaistniały, a wdrażany proces ma uzasadnienie,
 • przegląd możliwości w zakresie restrukturyzacji i jej środków,
 • analizy przyczynowe trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • czynności doradcze skupione na refinansowaniu lub zmianie form dofinansowania – a także renegocjujemy w imieniu Klienta warunki umów,
 • negocjacje skierowane do wierzycieli chroniące interesy Klientów,
 • wdrażanie wniosków restrukturyzacyjnych – o otwarcie i/lub przyśpieszenie postępowań układowych i sanacyjnych,
 • uproszczone postępowania restrukturyzacyjne – przygotowując odpowiednią dokumentację,
 • analizy ekonomiczno-prawne i studia wykonalności propozycji układowych,
 • działania naprawcze w formie wstępnych planów restrukturyzacyjnych.

Działań tego typu jest wiele, a dodatkowo reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących restrukturyzacji firmy.

restrukturyzacja firmy Białystok

Opieka nad Klientami w postępowaniach sądowych

W przypadku postępowań sądowych, i nie tylko, służymy pomocą w zakresie:

 • szeroko pojętej ochrony prawnej zarówno wierzycieli, jak i dłużników – opracowujemy wnioski układowe, wnioskujemy ustanowienie rady wierzycieli, reprezentujemy Klientów na zgromadzeniach wierzycieli, składamy zażalenia na postanowienia sędziego oraz wnioskujemy pożądane zmiany rady, a także wnioskujemy inne zażalenia na postanowienia dotyczące: umorzenia, braku przyśpieszenia procedur, zatwierdzenia układu;
 • postępowań i negocjacji dotyczących układów ratalnych z US czy ZUS, a także w sprawach odroczenia spłacania składek;
 • doradztwa dotyczącego refinansowania przedsiębiorstw i wszelkich zmian w tym zakresie;
 • a także w procedurze turn-around.

Nasza pomoc gwarantuje właściwy przebieg postępowań, a także właściwy i korzystny kształt układów oraz ich realizacji.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji firmy

Restrukturyzacja firmy została przewidziana dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym jednoosobową) oraz osób prawnych (różnego rodzaju spółek, w tym z o.o.). Ochroną objęci są również wspólnicy osobowi spółek ponoszący odpowiedzialność zakreśloną własnym majątkiem z tytułu zobowiązań spółki, a także wspólników partnerskiej spółki. Wymienione podmioty są uprawnione również do ogłoszenia upadłości.

W celu wyjaśnienia skomplikowanej natury poruszanych wyżej zagadnień zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w Białymstoku.

Menu