Zakładanie spółek Augustów

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marka Krzysztofa Wynimko świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i celnego, budowlanego, wekslowego, administracyjnego, karnego skarbowego, cywilnego oraz prawa spółek. W tym miejscu chcielibyśmy przybliżyć Państwu tę ostatnią dziedzinę – wspomnimy o zakładaniu spółek w Augustowie, ich rejestracji, przekształcaniu czy kończeniu działalności.

Założenie spółki w Augustowie

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy planują założyć spółkę bądź już to zrobili. Usługi prawne świadczymy nie tylko w Augustowie, ale i w miejscowościach takich jak Białystok, Łomża czy Suwałki. Lokalizacja nie stanowi jednak dla nas żadnego problemu – z powodzeniem działamy na terenie całego kraju.

Rozważania na temat założenia spółki proponujemy zacząć od wybrania jej formy prawnej. Która z dostępnych opcji jest najkorzystniejsza? To zależy od wielu czynników: czy jesteśmy gotowi ponieść odpowiedzialność osobistą w razie pojawienia się zadłużenia?; czy spółka jako całość czy też każdy ze wspólników osobno ma płacić podatki?; czy wspólnicy darzą się wzajemnym zaufaniem?; czy dysponujemy kapitałem na start?. Owych pytań jest zdecydowanie więcej.

Na podstawie przekazanych nam przez Państwa informacji dokonamy wspólnie najwłaściwszego wyboru. Wiemy, że wielu osobom sen z powiek spędzają rozmyślania na tym, czy założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być korzystniejsze niż postawienie na spółkę jawną, partnerską czy komandytową. Proponujemy skontaktować się z nami – dzięki dużemu doświadczeniu zdobywanemu przez długie lata oraz eksperckiej i aktualnej wiedzy wskażemy Państwu najwłaściwsze decyzje, a Państwo będą mogli spać spokojnie.

Kompleksowe rejestrowanie spółki

By zarejestrować spółkę należy dysponować właściwie wypełnionymi formularzami urzędowymi, a także dokumentami spółki. Nasze kompetencje oraz profesjonalizm są gwarancją, że każdy druk związany z Państwa działalnością zostanie wypełniony poprawnie, a proces rejestracji przebiegnie szybko i sprawnie.

Przekształcenie spółki a konkretne zagadnienia prawne

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa oraz konieczność dostosowywania się do nowych potrzeb Klientów często wymuszają na przedsiębiorcach zmiany w funkcjonowaniu firmy. Modernizacja spółki wymaga czasem przekształceń natury prawnej. By spółka z przekształcanej zmieniła się w przekształconą, musi przejść przez trzy etapy. Pierwszy z nich nosi miano menadżerskiego. Tworzy się wówczas plan przekształcenia, zbiera odpowiednie załączniki, opracowuje się strategię zmiany. Kiedy plan przyjmie już formę pisemną, można przejść do kolejnej fazy – właścicielskiej. To czas na podejmowanie uchwał oraz pisemne poświadczenie przez wspólników udziału w spółce przekształconej. Ostatni etap – sądowy – wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

Założenie spółki jawnej Augustów

Umowa spółki – co w niej zawrzeć?

Jak napisać dobrą umowę? Co w niej zawrzeć, by stanowiła wsparcie przedsiębiorstwa? Na co zwrócić uwagę, czego unikać i jak się do tego zabrać? Nie ma jednego, ogólnego wzoru umowy spółki, który przeznaczony byłby dla każdego rodzaju działalności. Umowy tworzy się z uwzględnieniem wielu różnorodnych aspektów, toteż muszą być indywidualnie projektowane dla każdego Klienta. Możemy jednak wyodrębnić pewne cechy, które charakteryzują fachowe dokumenty. Oto one:

  • precyzja;
  • kompleksowość;
  • jasność i przejrzystość;
  • łatwość zrozumienia;
  • właściwy poziom szczegółowości;
  • uwzględnienie przyszłych zmian.

Zakończenie działalności spółki

Jeśli planują Państwo zakończenie działalności, zachęcamy do konsultacji prawniczych. Niewielu Klientów ma świadomość faktu, iż rozwiązanie spółki nie musi oznaczać jej likwidacji. Nasza ekspercka wiedza pozwala nam podsuwać Państwu właściwe i korzystne możliwości. Czerpiąc z bogatego doświadczenia zawsze staramy się, by rezultaty naszej pracy były dla Państwa sprzyjające.

Współpraca z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Podatkowego radcy prawnego Marka Krzysztofa Wynimko to gwarancja gruntownej wiedzy, ogromnego doświadczenia, zaangażowania w sprawy Klientów i operatywności. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy rozważają założenie spółki w Augustowie lub okolicznych miejscowościach.

Menu